Spring til indhold

1.1 Generelt

Kvalitetsbeskrivelse gældende fra 1. januar 2019.

1.1 Generelt

Kvalitetskravene for hvert element er beskrevet som tilstandskrav og/eller udførelseskrav samt af særlig arbejdsbeskrivelse for en gruppe af elementer samt af beskrivelserne for hvert enkelt element.

 

Tilstandskrav omfatter ikke udbedring af hærværk.
Hærværk defineres ved alt som folk ødelægger med vilje. Hærværk udbedres som regningsarbejde efter aftale med Parkforvalteren.

Elementernes udstrækning og geografiske placering fremgår af Odense Kommunens GIS-kort som kan ses her: https://ok.lifa.dk/
Bekæmpelse af mus, rotter, mosegrise og muldvarp indgår ikke i nærværende entreprise og udføres kun efter særskilt aftale med Parkforvalteren.

 

1.1.1 Entreprisens omfang

Entreprisen omfatter drift af samtlige beskrevne elementer excl. skov, krat, lund og levende hegn.
I skov, krat, lund og levende hegn omfatter driftsopgaverne kun opsamling af affald på de arealer, hvor affaldsopsamling fremgår af GIS-kortene og indmeldepligt.

Indmeldepligt i skov, krat, lund og levende hegn omfatter de arealer, hvor der udføres affaldsopsamling, samt de arealer, som kan ses fra naboarealer, hvorpå der udføres driftsopgaver – fx en rekreativ sti.

Drift af beplantningen i skov, krat, lund og levende hegn varetages i anden entreprise.

By- og Kulturforvaltningen