Spring til indhold

12a Renholdelse

Renholdelse.

Arbejdsbeskrivelse

Renholdelse er udbudt til tilstandskrav. Entreprenøren skal på egen foranledning planlægge og gennemføre alle de arbejder, som er nødvendige for at det krævede tilstandskrav er overholdt. Tilstandskravet er fastsat ud fra en kombination af affaldets kategori og affaldets tilladelige omfang i det givne område. Renholdelsen omfatter opsamling og bortskaffelse af affald samt tømning af affaldsbeholdere. Renholdelsen skal udføres hele året og arbejdsindsatsen skal tilrettelægges således at tilstandskravet er opfyldt.  
 
Renholdelse er ikke et element, men en driftsopgave, der skal udføres på alle de arealer hvorpå der fastsat krav om renholdelse. De konkrete arealer og kravene til renholdelsen af de enkelte arealer, fremgår af det digitale kortmateriale.

Renholdelse skal udføres hele året inkl. weekender og ferieperioder.    For at beskrive renholdelse mere præcist, opdeles affald i 4 kategorier. Renholdelse udføres på forskellige niveauer, alt efter hvilken standard, der ønskes. I særlige områder kan der aftales andre tilstandskrav med ordregiveren.

Mindre Affald:  Synlige papirstumper, cigar- og cigaretskod, flaskekapsler og lign.
Let affald:        Aviser, reklamer, ugeblade, pap- og plastikemballage, plastik poser, pap- og trækasser, flasker, dåser 
                        og lign.
                        Under let affald hører også tømning af affaldsbeholdere.
Større affald:   Byggeaffald, haveaffald fra private haver, indkøbsvogne, efterladte cykelvrag, knallerter og lignende.
Farligt affald:   Kanyler, blod, opkast, døde dyr, skarpe genstande, glasskår og madrester.

 

Tilstandskrav

  Bypræg  Parkpræg  Naturpræg  Målmetode Kontrolfrekvens  Acceptkriterium 
Mindre affald 6 stk./m2
10 stk./m2
- A + B 4 9/10
Let affald 3 stk./1000 m2
5 stk./1000m2
5 stk./1000m2
A + B 4 9/10
Større affald 1 stk./10.000 m2
2 stk./10.000m2
5 stk./10.000m2
A + B 4 9/10
Farligt affald 0 stk./m2
0 stk./m2
0 stk./m2
- - -

Affaldsbeholdere må aldrig være overfyldte.

 

Meldepligt

Større mængder af have- og byggeaffald som tydeligt er læsset af på en given lokalitet skal meldes til ordregiver. Haveaffald som tydeligt hører til den tilstødende matrikel/grundejer skal meldes til ordregiver som tager kontakt til grundejeren.

 

Ekstraordinært renhold

I forbindelse med afholdelse af store offentlige arrangementer i parkområderne aftales særskilt betaling for udførelse af ekstraordinær renholdelse.

 

By- og Kulturforvaltningen