Spring til indhold

Nabofællesskabet Grønløkkevej

Nabofællesskabet er et støttetilbud til borgere med en autismediagnose.

Hvem kan få tilbuddet?

Borgere med en autisme diagnose, nedsat psykisk funktionsevne og med lettere støttebehov. Borgerne skal som udgangspunkt være i stand til at bo i egen lejlighed og deres støttebehov skal kunne dækkes af Hjemmevejlederteamet fra Grønløkkevej, kombineret med mulighed for at bruge lokalerne på Grønløkkevej 34 som fælleslokaler og Klubtilbud.
 

Sådan får man tilbuddet

Ansøgere skal i samarbejde med handicaprådgiveren udfærdige et ansøgningsskema. Ansøgningen vil herefter blive behandlet på et visitationsmøde, hvor ansøger også deltager. Hvis der ikke er en ledig plads kommer ansøger på venteliste.
 

Lovgivning

Lov om social service § 85
 

Dagligdag og aktiviteter

Borgerne bor i egne lejligheder og vil typisk være i en form for dagbeskæftigelse (arbejde/skole). Der vil være mulighed for at få (pædagogisk) støtte i hjemmet. Støtten er individuel i forhold til den enkeltes behov. Der vil i praksis være støtte én til fire gange om ugen. 

Borgere, der er tilknyttet nabofællesskabet, bor i umiddelbart nærhed af Grønløkkevej 34. Alle hverdage er der mulighed for en snak eller let støtte til en uoverskuelig opgave som oftest på Grønløkkevej 34. Tirsdage og onsdage er der mulighed for at spise med. Og der er også Klub hver onsdag aften. Her mødes 8 – 12 personer, som alle har en autismediagnose.

 

Fysiske rammer

Vi samarbejder med boligforeninger om at skaffe boliger tæt på Grønløkkevej – boligerne vil være af forskellig størrelse efter den enkeltes behov og økonomiske mulighed. 
 

Personale og ledelse

Personalet består pt. af fem fra Hjemmevejlederteamet, som dækker alle ugens hverdage. Der er et arrangement en weekend hver måned.

Rehabiliteringsleder
Kaj Johansen
kjoh@odense.dk
40 22 87 55

Ældre- og Handicapforvaltningen