Spring til indhold

Kelsbjergvej

Nyt bo- og dagtilbud for voksne med moderat til svær autisme

I idylliske og rolige omgivelser i udkanten af Odense er Odense Kommune i gang med at opføre et specialdesignet bo- og dagtilbud for voksne med en moderat til svær autisme. Byggeriet er pt sat på pause grundet konkurs hos entreprenørselskabet, der står for byggeriet. Ny forventet indflytningsdato meldes ud, så snart vi kender den.

Foto af Kelsbjergvej og udearealer

Det nye autismetilbud rummer 35 botilbudspladser og 40 dagtilbudspladser. Byggeriet er designet, så det matcher målgruppens behov for rolige og trygge omgivelser.

 

Boligerne

De 35 boliger er fordelt over fire bygninger. Alle boliger er moderne 2-værelseslejligheder. Boligerne er indrettet med soveværelse, eget bad og toilet samt stue med lille tekøkken med terassedør ud til det skønne udeområde. Hver lejlighed har et areal på cirka 65 kvadratmeter (inkl. gang og fællesarealer).

12 af boligerne er særligt skærmet og målrettet beboere med behov for minimale stimuli.

 

Dagtilbuddet

Dagtilbuddet Kelsbjergvej er beliggende i den første bygning, man kommer til, når man ankommer fra Kelsbjergvej.

Dagtilbuddet er to afdelinger under samme tag. I den sydvestlige del af bygningen er placeret et stort aktivitetsrum samt to spiseområder med udsigt til gårdspladsen og kig til det nære gårdrumsmiljø, hvor man kan kigge langt ud i det åbne landskab. Den øvrige del af bygningen består af større og mindre aktivitetsrum. Alle rummene er indrettet, så man kan komme til dem uden at skulle igennem fælleslokalerne.

 

Udearealer

Botilbuddet ligger på en ca. 27.000 m² stor grund med skønne uderum. Udearealerne rummer desuden både gang- og cykelstier samt beplantning og bænke mv. til både ophold og aktiviteter.

 

Målgruppen

Målgruppen for det nye botilbud er mennesker over 18 år med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller anden lignende gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Kendetegnende for beboerne på Kelsbjergvej er, at det kan være udfordrende at indgå i sociale sammenhænge og kommunikere med andre mennesker.

 

Et meningsfuldt hverdagsliv

Personalet på Kelsbjergvej er vant til at arbejde med målgruppen og kan med deres forskellige fagligheder bidrage til at skabe gode de bedste rammer for, at den enkelte kan leve et liv i trivsel og tryghed og med gode muligheder for at realisere sine egne drømme og ønsker for et godt liv. Personalet arbejder med afsæt i en rehabiliterende tilgang, der har fokus på at støtte den enkelte i at leve et så uafhængig og meningsfuldt liv som muligt.

 

Personalet

Personalegruppen på Kelsbjergvej vil være tværfagligt sammensat og bestå af pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, fysioterapeuter.

 

Adresse

Kelsbjergvej 11, 5260 Odense S

Ældre- og Handicapforvaltningen