Spring til indhold

Indkomstniveau

Fortrin for ansøgere med en bruttoindkomst over 18.471,98 kr. pr. mdr.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Når du har og i det seneste kalenderår har haft en bruttoindkomst på min 18.471,98 kr. pr måned. Der er afdelinger, hvor dette kriterie skal opfyldes af både den, der søger bolig og hele dennes husstand i alderen 15-64 år.

 

FAB

  • Afd. 34 Korsløkkeparken F
  • Afd. 35 Korsløkkeparken E
  • Afd. 37 Korsløkkeparken G
  • Afd. 61 Risingsparken

By- og Kulturforvaltningen