Spring til indhold

Kom foran i køen - fortrin

Måske kan du komme foran i køen på ventelisten i nogle af boligafdelingerne i Odense kommune.

Odense Kommune og de almene boligorganisationer har indgået aftaler om udlejningskriterier for mange af de almene boliger. Det betyder, at hvis du opfylder udlejningskriterierne, kan du måske få tilbudt en almen bolig hurtigere.

 

Kontakt boligorganisationerne for at høre om dine muligheder for at få fortrin:

Kontaktoplysninger til boligorganisationerne

 

Disse udlejningskriterier giver fortrin

Intern oprykningsret

Når du søger en bolig i den afdeling, du bor i.

 

Du er selvforsørgende

Når du har fast arbejde eller er under uddannelse. Der er afdelinger, hvor dette kriterie skal opfyldes af både den, der søger om bolig og hele dennes husstand i alderen 18-65 år.

Du er senior

Når du eller din samlever/ægtefælle er over 50 år og ikke har hjemmeboende børn. Når du er over 65 år, kan du få fortrin til boliger, der er særligt indrettede til seniorer (tilgængelighedsboliger).

Familier med børn

Når du har hjemmeboende børn. Der er afdelinger, hvor det er et krav, at børnene er under enten 12 år eller 15 år.

Du er under 25 år

Når du eller din samlever eller ægtefælle er under 25 år.

Du har boet 2 år i en almen ungdomsbolig

Du kan få fortrin til en almen familiebolig, hvis du har boet 2 år i en almen ungdomsbolig.

Du har fast arbejde inden for kommunegrænsen og bor ikke i Odense Kommune

Når du eller din samlever/ægtefælle har fast arbejde inden for kommunegrænsen, men du/I ikke bor i Odense kommune.

Ren straffeattest

Når du ikke er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Der er afdelinger, hvor dette kriterie skal opfyldes af både den, der søger bolig og hele dennes husstand, der er fyldt 15 år.

Uddannelsesniveau

Når du har en godkendt uddannelse over grundskoleniveau. Der er afdelinger, hvor dette kriterie skal opfyldes af både den, der søger bolig og hele dennes husstand i alderen 30 – 59 år.

Indkomstniveau

Når du har og i det seneste kalenderår har haft en bruttoindkomst på min 18.471,98 kr. pr måned. Der er afdelinger, hvor dette kriterie skal opfyldes af både den, der søger bolig og hele dennes husstand i alderen 15-64 år.

By- og Kulturforvaltningen