Kørselsordninger

Mobil i Odense er et samlet navn for Odense Kommunes mobilitetstiltag, der tager sig af den visiterede sociale kørsel. Men det dækker også over Mobilitetsplanen, der rummer en række kampagner og tiltag, der har fokus på fodgængere, cyklister, brugere af kollektiv transport - og på, hvordan bilen kan bruges på en smartere måde.

Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 63 75 81 00

Digital post

Mobil i Odense

Der findes følgende kørselsordninger

Kørsel af unge og voksne til specialundervisning bliver indstillet, når borgeren visiteres til det enkelte tilbud.


Opdateret 05-04-2017

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen