Elevbefordring

Læs om mulighederne for at søge kørsel til dit barn til og fra skole

Kontaktinformation

Mobil i Odense

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 63 75 81 00 ............. Åbningstider: ............ Sagsbehandling: 9.00 - 11.00, onsdag lukket
Mail: mobiliodense@odense.dk

Digital post

Mobil i Odense

Folkeskoleelever har mulighed for at få tildelt befordring mellem deres folkeregisteradresse og skole, hvis et af nedenstående kriterier er opfyldt. Bemærk, at skolebuskørsel kun bevilges for et skoleår af gangen, og der skal derfor søges hvert år.

Afstand

Afstanden mellem dit barns adresse og skole skal være følgende:

0.-3. klassetrin: længere end 2,5 km
4.-6. klassetrin: længere end 6 km 
7.-9. klassetrin: længere end 7 km 
10. klassetrin: længere end 9 km

Mobil i Odense måler afstanden på Odense Rundt - Ruteplanlæggeren (cykelrute)

 

Hensyn til sikkerhed

Odense Kommune har sammen med Fyns Politi gennemgået kommunens veje og vurderet, hvor hensynet til børnenes sikkerhed gør det særligt påkrævet at tilbyde befordring.

 

Vurderingen indeholder en inddeling i klassetrin, f.eks. 0.-1. klasse, 0.-3. klasse etc., hvor forskellige klassetrin kan være berettigede til at ansøge om befordring. 

 

Se vurderingerne på kortet via dette link, hvor du kan søge på din adresse via knappen "søg adresse" øverst på siden. Bemærk at Tingkærskolens skoledistrikt til den enkelte afdeling, skal markeres i venstre side.

 

Leg og læring - Tegn og træn dig frem til sikker cykel-adfærd med dit barn via dette link.

 

Ønsker du yderligere information om skolebefordring, kan du kontakte Mobil i Odense.

 

Skilsmisse

Eleven kan køres til og fra begge forældres adresser, hvis de begge bor i skoledistriktet.

Specialklasseelever kan køres til og fra begge forældres adresser, hvis de begge bor inden for Odense Kommune.

Sygdom

Du kan søge befordring til dit barn, hvis dit barn har en sygdom eller et handicap (invaliditet), som gør, at barnet har brug for befordring til at komme til og fra skole.

Ligeledes ved kortvarig sygdom (f.eks. brækket ben) kan elever fra folkeskoler, ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelser søge befordring, hvis eleven ikke ved egen hjælp kan komme i skole. Der skal altid vedlægges lægelig dokumentation.

 

Elever i modtageskoler/modtageflexskoler

Eleven kan søge befordring til og fra skole, hvis kriteriet for afstand eller farlig skolevej er opfyldt. Bemærk: Dette gælder kun, hvis barnet går på distriktsskolen eller på den skole, som han/hun er visiteret til.

Elever der går i specialklasse

Eleven kan søge befordring til og fra skole hvis kriterierne for afstand eller farlig skolevej er opfyldt. Der kan også søges befordring til dit barn, hvis dit barn har en sygdom eller et handicap (invaliditet), som gør, at barnet har brug for befordring til at komme til og fra skole.

Hvis forældrene er skilt, kan barnet få befordring til begge forældres adresse, så længe de begge bor i Odense Kommune.

Mobil i Odense vurderer efterfølgende, hvilken form for befordring barnet vil blive tilbudt (taxa, skolebus, bybus eller cykel). Vurderingen foretages i samarbejde med barnets sagsbehandler og skole.

Går dit barn ikke på distriktsskolen

Går dit barn på en skole uden for jeres skoledistrikt, kan I ikke få bevilget befordring.


Opdateret 11-10-2017

By- og Kulturforvaltningen