Spring til indhold

Søg elevbefordring specialklasser

Her kan du søge om befordring til og fra skole til elever, der går i specialklasse

Vilkårligt billede af pen, papir, kalender mm.

Elever i specialklasser kan søge om befordring og får det tildelt på baggrund af en individuel vurdering. Her vurderes elevens funktionsniveau og sammenholdes med afstand til skolen og evt. farlig skolevej. Der kan blive krævet faglig dokumentation for elevens funktionsniveau. Mobil i Odense vurderer på baggrund heraf, hvilken form for befordring barnet vil blive tilbudt (skolebus, bybus, taxa eller el-cykel). Vurderingen foretages i samarbejde med forældre og skole.

Forældre har også mulighed for at få tildelt kørselsgodtgørelse, hvis de selv kører barnet til og fra specialklassen.

Er forældrene ikke samboende, kan barnet få befordring til begge forældres adresse, så længe begge bor i Odense Kommune.

Der bevilges ikke befordring til elever på Højmeskolens profilspor eller til elever på idrætslinjen på Provstegårdskolen og Hjalleseskolen.

By- og Kulturforvaltningen