SFO - Tiden før og efter skole

Skolefritidsordning også kaldet SFO er et tilbud til børn før og efter skole.
I Odense Kommune er der Forårs SFO for kommende skolebørn - derudover er der SFO og SFO2 for børn i 0. til og med 4. klasse på alle folkeskolerne.


Forårs SFO

Forårs SFO er Odense Kommunes tilbud for kommende skolebørn mellem 1. marts og 31. juli, der er derfor ikke andre kommunale tilbud til denne målgruppe

Forårs SFO er for børn, der skal starte på en folkeskole i august, dog med undtagelse af børn, der skal starte på Søhusskolen, Lumby Skole, Stige Skole, Korup Skole og Ubberud Skole. På de nævnte skoler er der fleksibel skolestart, hvilket betyder, at børnene starter på skolen omkring det tidspunkt, hvor de fylder 6 år.

 

Formålet med at starte Forårs SFO pr. 1. marts er at skabe en glidende overgang fra dagtilbud til skole og dermed støtte en sammenhængende og helhedsskabende oplevelse hos børn og forældre.

 

Forårs SFO er et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor pædagogiske aktiviteter har fokus på nye fællesskaber, læring, motivation, tryghed og trivsel, hvilket har betydning for, at børnene får en god start i skolen.

 

Vigtigt at vide:

  • Indskrivning til Forårs SFO foregår i november samtidig med indskrivning til skole
  • Taksten for Forårs SFO svarer til en daginstitutionstakst
  • Indholdet er pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i pædagogiske læreplaner for dagtilbud og SFO og fælles mål for undervisningen
  • Der er mulighed for tilkøb af feriepasning på udvalgte skoler i påsken, dagen efter Kr. Himmelfart, Grundlovsdag og i uge 28, 29, 30
  • En eventuel udmeldelse af Forårs SFO før 31. juli skal ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden

  • Inden sommerferien vil I blive bedt om at tage stilling til, hvorvidt I ønsker at benytte SFO pr. 1. august

 Ønsker I at vide mere, skal I kontakte den enkelte skole.

 

Læs mere om Forårs SFO og skolestart

 

SFO for 0. - 3. klasse

Et tilbud hvor man møder vennerne, oplever at være en del af et fællesskab, og har mulighed for leg og forskellige planlagte aktiviteter.

 

Se mere om tilmelding og modulændring

Se mere om udmelding

 

SFO2 for børn i 4. klasse

Et særligt tilrettelagt tilbud målrettet aldersgruppen, hvor børnene oplever nærhed til deres lokale skole, og hvor der via forskellige typer af aktiviteter sættes fokus på fællesskaber, motivation, læring og trivsel.

 

Der er plads til alle, der ønsker at benytte SFO og SFO2, og du kan melde dit barn til fra dag til dag. Personalet fører tilsyn med de indskrevne børn i SFO og SFO. Fravær skal derfor meddeles den lokale SFO.

Du kan læse mere om SFO og SFO2 på skolernes egne hjemmesider.

 

Se mere om tilmelding og modulændring

Se mere om udmelding

 

 

Pædagogiske læreplaner i SFO

Formålet med de pædagogiske læreplaner/mål- og indholdsbeskrivelser i SFO er at få skabt sammenhæng og helhed i børnenes hverdag, samt at få skabt et grundlag for samarbejde omkring børnenes overgang fra dagtilbud til skole/SFO.

De pædagogiske læreplaner medvirker til at synliggøre det vigtige pædagogiske arbejde, der praktiseres i SFO’erne, og er med til at styrke det daglige samarbejde mellem lærere og det pædagogiske personale på skolerne. Ligesom de er et vigtigt led i samarbejdet med forældrene.

Med udgangspunkt i læreplanstemaerne:

  • Personlighedsudvikling og sociale kompetencer
  • Æstetiske, sproglige og kropslige udtryksformer
  • Mødet med natur og kultur

har den enkelte skole udarbejdet deres egen pædagogiske læreplan for SFO’en.
Det vil sige, at der indenfor læreplanstemaerne er opstillet målsætninger og handleplaner.
Derudover indeholder læreplanerne overvejelser om mål, metoder og aktiviteter i forhold til børn med særlige behov og for tosprogede børn, og samarbejdet mellem skolens undervisnings- og fritidsdel er præciseret.

De pædagogiske læreplaner/mål- og indholdsbeskrivelser er tilgængelig på skolens egen hjemmeside.


Print folderOpdateret 19-02-2019

Børn- og Ungeforvaltningen