Spring til indhold

Åbningstider og takster for SFO

Her kan du se priser og åbningstider for de forskellige SFO-tilbud i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Åbningstider

På skoledage mandag til fredag - SFO 0.-3. klasse:

Morgenpasning kl. 07.00 - 08.00.
Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16.45.

Åbningstiderne kan variere fra skole til skole.

 

På skoledage mandag til fredag - SFO2, 4. klasse:

Morgenpasning kl. 07.00 - 08.00.

Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16.45.

Åbningstiderne kan variere fra skole til skole.

 

SFO på ikke-skoledage:

SFO har åbent på skolefridage fra kl. 07.00 - 16.45.

Med et morgenmodul fra f.eks. kl. 07.00-8.00 må barnet benytte SFO på ikke-skoledage fra kl. 07.00 til det tidspunkt, hvor undervisningen normalt ville slutte.

Med et eftermiddagsmodul må barnet benytte SFO på ikke-skoledage fra 08.00-16.45.

 

Takster

Taksterne for SFO vedtages af Odense Byråd.

SFO-taksten er en af de takster, hvor kommunen har mulighed for frit at fastsætte prisniveauet, da der ikke i lovgivningen er
loft for forældrenes betalingsandel. 

Der opkræves betaling bagud for SFO pladser. Det betyder, at du i starten af måneden modtager en regning for indeværende måned, med betalingsdato i slutningen af samme måned. 

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder, at der ikke sendes regninger i juli måned, medmindre du har tilkøbt sommerferiepasning, eller din økonomiske friplads for maj måned bliver genberegnet. 

 

 

 Takster for Forårs SFO/SFO/SFO2 2023
 

Forårs SFO*

 
Takster pr. måned 1.977 
 

SFO fra 0. - 3. klasse

 
 Morgenmodul fra kl. 7.00 - 8.00  424
 Eftermiddagsmodul fra undervisningens ophør til kl. 16.45
1.963
 Heldagsmodul fra kl. 7.00 - 16.45 2.387 
 Takst pr. måned for ½ times ekstra om morgenen** 214 
 Takst pr. måned for 1 time ekstra om morgenen** 429 

 

SFO2 4.klasse

 
 Eftermiddagsmodul 1.245 
 Takst pr. måned for ½ times ekstra om morgenen*** 214 
 Takst pr. måned for 1 time ekstra om morgenen*** 429 

 Takster for sampasning i ferier

 
 3 dage op til påske 280 
 Dagen efter Kristi Himmelfartdag 93 
 Grundlovsdag 93 
 Sommerferien - ugerne 28, 29, 30 467 
 Juleferien 467 

 

* Forårs-SFO i perioden 1. marts og frem til sommerferien er et heldagstilbud for de børn, som skal starte i skole til august.

** Der tilbydes tilvalg af ekstra morgenåbning på enkelte skoler. Kontakt den lokale skole, hvis du vil høre nærmere.

*** For børn i SFO2 er der mulighed for at tilkøbe morgenmodul på den enkelte skole. Taksten er den samme som for SFO. 

 

Søskenderabat

Har du mere end ét barn i en dagpasning/SFO, kan du opnå søskenderabat.

Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% søskenderabat af taksten for øvrige pladser.

Søskenderabat gælder for børn optaget i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret institution og skolefritidsordning.

 

Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om en økonomisk friplads i SFO.

Der ydes ingen økonomisk friplads til privat-/friskoler.

 

SFO over kommunegrænsen

Jf. Folkeskolens §36 er der frit skolevalg. Det betyder, at man kan søge optagelse på en hvilken som helst skole – også udenfor Odense kommune. Ligeså kan man blive på skolen, hvor man er optaget - også selvom man flytter udenfor skoledistriktet eller kommunen. Som forældre har man krav på, at skolen tilbyder alle skolens elever en plads i SFO.

 

Hvis man vælger en skole/SFO i en anden kommune end den, som man er bosat i, skal man være klar over, at det er bopælskommunen, som opkræver forældrebetalingen efter aftale med skolekommunen. Der skal jf. Folkeskolelovens §50 opkræves den dyreste forældrebetaling af skole/bopælskommunens takster.

Børn- og Ungeforvaltningen