Spring til indhold

Åbningstider og takster for SFO

Her kan du se priser og åbningstider for de forskellige SFO-tilbud i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Åbningstider

På skoledage mandag til fredag - SFO 0.-3. klasse:

Morgenpasning kl. 07.00 - 08.00.
Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16.45.

Åbningstiderne kan variere fra skole til skole.

 

På skoledage mandag til fredag - SFO2, 4. klasse:

Morgenpasning kl. 07.00 - 08.00.

Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16.45.

Åbningstiderne kan variere fra skole til skole.

 

SFO på ikke-skoledage:

SFO har åbent på skolefridage fra kl. 07.00 - 16.45.

Med et morgenmodul fra f.eks. kl. 07.00-8.00 må barnet benytte SFO på ikke-skoledage fra kl. 07.00 til det tidspunkt, hvor undervisningen normalt ville slutte.

Med et eftermiddagsmodul må barnet benytte SFO på ikke-skoledage fra 08.00-16.45.

 

Takster

Taksterne for SFO vedtages af Odense Byråd.

SFO-taksten er en af de takster, hvor kommunen har mulighed for frit at fastsætte prisniveauet, da der ikke i lovgivningen er loft for forældrenes betalingsandel. 

 

Der opkræves betaling bagud for SFO pladser, derfor vil der i slutningen af juni måned blive sendt regninger for juni med betalingsdato den 11. juli.

 

Juli måned er betalingsfri hvilket betyder, at der ikke sendes regninger med betalingsdato 10. august, medmindre du har tilkøbt sommerferiepasning eller din økonomiske friplads for maj måned bliver genberegnet.

 

Takst for Forårs SFO:

Forårs-SFO i perioden 1. marts og frem til sommerferien er et heldagstilbud for de børn, som skal starte i skole til august. 

Takst for Forårs-SFO i 2020 er 1.832 kr. pr. måned.

Takst for Forårs-SFO i 2021 er 1.860 kr. pr. måned 

 

Takster for SFO fra 0. - 3. klasse: 

Morgenmodul fra kl. 07.00 - 8.00: 394 kr./md. i 2020

Morgenmodul fra kl. 07.00 -8.00: 400 kr./md. i 2021

 

Eftermiddagsmodul fra undervisningens ophør til kl.16.45: 1.820kr./md. i 2020

Eftermiddagsmodul fra undervisningens ophør til kl. 16.45: 1.848 kr./md. i 2021

 

Heldagsmodul fra kl. 07.00 - 16.45: 2.214 kr./md i 2020

Heldagsmodul fra kl. 07.00 - 16.56: 2.248 kr. /md. i 2021

  

Der tilbydes tilvalg af ekstra morgenåbning på enkelte skoler. Kontakt den lokale skole, hvis du vil høre nærmere.

   

2020-takst 2021-takst

 1/2 time:

 198 kr./md.  200 kr./md. 
 1 time:  395 kr./md.  400 kr./md. 

 

Takst for SFO2:

Takst for et eftermiddagsmodul i 2020 er 1.154 kr. pr. måned.

Takst for et eftermiddagsmodul i 2021 er 1.172 kr. pr. måned. 

For børn i SFO2 er der mulighed for at tilkøbe morgenmodul på den enkelte skole. Taksten er den samme som for SFO.

 

Takster for sampasning i ferier:

3 dage op til påske: 261 kr. i 2020

3 dage op til påske: 264 kr. i 2021

Dagen efter Kristi  Himmelfartdag: 87 kr. i 2020

Dagen efter Kristi Himmelfartdag: 88 kr. i 2021

Grundlovsdag: 87 kr. i 2020

Grundlovsdag: 88 kr. i 2021

 

Sommerferien - ugerne 28,29,30: 433 kr./uge i 2020

Sommerferien - ugerne 28,29,30: 440 kr./uge i 2021.

Juleferien: 433 kr. i 2020

Juleferien: 440 kr. i 2021

 

Betaling for Forårs SFO/SFO/SFO2

Betaling for SFO vil altid blive opkrævet hos den forælder, der modtager børne- og ungeydelsen. Betalingen er derfor uafhængig af, hvilken forælder der ansøger om SFO-pladsen. Der henvises til lov om Børne- og Ungeydelse.

 

Søskenderabat

Har du mere end ét barn i en dagpasning/SFO, kan du opnå søskenderabat.

Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% søskenderabat af taksten for øvrige pladser.

Søskenderabat gælder for børn optaget i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret institution og skolefritidsordning.

 

Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om en økonomisk friplads i SFO.

Der ydes ingen økonomisk friplads til privat-/friskoler.

 

SFO over kommunegrænsen

Jf. Folkeskolens §36 er der frit skolevalg. Det betyder, at man kan søge optagelse på en hvilken som helst skole – også udenfor Odense kommune. Ligeså kan man blive på skolen, hvor man er optaget - også selvom man flytter udenfor skoledistriktet eller kommunen. Som forældre har man krav på, at skolen tilbyder alle skolens elever en plads i SFO.

Hvis man vælger en skole/SFO i en anden kommune end den, som man er bosat i, skal man være klar over, at det er bopælskommunen, som opkræver forældrebetalingen efter aftale med skolekommunen. Der skal jf. Folkeskolelovens §50 opkræves den dyreste forældrebetaling af skole/bopælskommunens takster.

Børn- og Ungeforvaltningen