Spring til indhold

Åbningstider og takster for SFO

Her kan du se priser og åbningstider for de forskellige SFO-tilbud i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Åbningstider

 

På skoledage mandag til fredag - SFO, 0.-3. klasse:

Der tilbydes morgenpasning frem til undervisningens start.

Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16.45.

Åbningstiderne kan variere fra skole til skole.

 

På skoledage mandag til fredag - SFO2, 4. klasse:

Der tilbydes morgenpasning frem til undervisningens start.

Eftermiddagspasning fra undervisningens ophør og til kl. 16.45.

Åbningstiderne kan variere fra skole til skole.

 

SFO på ikke-skoledage:

SFO har åbent på skolefridage.

Med et morgenmodul må barnet benytte SFO på ikke-skoledage fra det tidspunkt, hvor SFO’en åbner til det tidspunkt, hvor undervisningen normalt ville slutte.

Med et eftermiddagsmodul må barnet benytte SFO på ikke-skoledage fra kl. 8.00-16.45.

 

Takster 2024

Taksterne for SFO vedtages af Odense Byråd.

SFO-taksten er en af de takster, hvor kommunen har mulighed for frit at fastsætte prisniveauet, da der ikke i lovgivningen er loft for forældrenes betalingsandel.

Der opkræves betaling bagud for SFO-pladser. Det betyder, at du i starten af måneden modtager en regning for indeværende måned med betalingsdato i slutningen af samme måned.

I sommeren 2024 sker der en ændring i månedsbetaling for dagtilbud og SFO. Fra og med juli 2024 opkræves betaling for SFO-pladser den 10. hver måned, eller den førstkommende hverdag derefter. Betalingen vil fremgå af betalingsservice måneden inden.

Du kan læse mere om ændringen her.

Juli måned er betalingsfri, hvilket betyder, at der ikke sendes regninger i juli måned, medmindre du har tilkøbt sommerferiepasning, eller din økonomiske friplads for maj måned bliver genberegnet.

 

Takster for Forårs SFO* 2024
Takst pr. måned  2.059

 

Takster for SFO**, fra 0.-3. klasse 2024
Morgenmodul 490
Eftermiddagsmodul 2.044
Heldagsmodul 2.451

 

Takster for SFO2***, 4. klasse  2024
Morgenmodul 490
Eftermiddagsmodul 1.298
Heldagsmodul 1.612

 

Takster for sampasning i ferien 2024
3 dage op til påske 292
Dagen efter Kristi Himmelfartsdag 97
Grundlovsdag 97
1 ferieuge - uge 28/29/30 486
Juleferien 486

 

* Forårs-SFO i perioden 1. marts og frem til sommerferien er et heldagstilbud for de børn, som skal starte i skole til august.

** Der tilbydes tilvalg af ekstra morgenåbning på enkelte skoler. Kontakt den lokale skole, hvis du vil høre nærmere.

*** For børn i SFO2 er der mulighed for at tilkøbe morgenmodul på den enkelte skole. Taksten er den samme som for SFO. 

 

Søskenderabat

Har du mere end ét barn i en dagpasning/SFO, kan du opnå søskenderabat. En forudsætning for at få søskenderabatten er, at børnene skal bo på samme adresse. 

Der betales fuld pris for den dyreste plads, og der ydes 50% søskenderabat af taksten for øvrige pladser.

Søskenderabat gælder for børn optaget i kommunal dagpleje, vuggestue, børnehave, legestue, integreret institution og skolefritidsordning.

 

Økonomisk friplads

Der er mulighed for at søge om en økonomisk friplads i SFO.

Der ydes ingen økonomisk friplads til privat-/friskoler.

 

SFO over kommunegrænsen

Jf. Folkeskolens §36 er der frit skolevalg. Det betyder, at man kan søge optagelse på en hvilken som helst skole – også udenfor Odense kommune. Ligeså kan man blive på skolen, hvor man er optaget - også selvom man flytter udenfor skoledistriktet eller kommunen. Som forældre har man krav på, at skolen tilbyder alle skolens elever en plads i SFO.

 

Hvis man vælger en skole/SFO i en anden kommune end den, som man er bosat i, skal man være klar over, at det er bopælskommunen, som opkræver forældrebetalingen efter aftale med skolekommunen. Der skal jf. Folkeskolelovens §50 opkræves den dyreste forældrebetaling af skole/bopælskommunens takster.

Børn- og Ungeforvaltningen