Spring til indhold

Udmeldelse fra SFO

Her kan du udmelde dit barn fra Forårs SFO, SFO eller SFO2.

Udmeldelse fra Forårs SFO, SFO og SFO2 kan ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden. Ved udmeldelse kan der som udgangspunkt først ske tilmelding til samme SFO efter 3 måneder.

Ved et skoleskift til en anden skole i kommunen, ses der bort fra opsigelsesvarslet. Du skal dog tilmelde dit barn til SFO på den nye skole. 

Ved et skoleskift til en privat- eller friskole sker udmeldelse med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Har du brug for yderligere information kan du læse mere her:

SFO - Tiden før og efter skole SFO tilmelding og modulændring  SFO2 tilmelding og modulændring for børn i 4. klasse Åbningstider, takster og betaling Feriepasning Vejledning – tilmelding/modulændring/udmeldelse fra SFO

Børn- og Ungeforvaltningen