Udmeldelse fra SFO

Her kan du udmelde dit barn fra Forårs SFO, SFO eller SFO2

Kontaktinformation

Folkeskolerne i Odense

Kontaktinfo på skolerne

Udmeldelse fra Forårs SFO, SFO og SFO2 kan ske med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden. Ved udmeldelse kan der som udgangspunkt først ske tilmelding til samme SFO efter 3 måneder.

Ved et skoleskift til en anden skole i kommunen, ses der bort fra opsigelsesvarslet. Du skal dog tilmelde dit barn til SFO på den nye skole. 

Ved et skoleskift til en privat- eller friskole sker udmeldelse med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Har du brug for yderligere information kan du læse mere her:

SFO - Tiden før og efter skole SFO tilmelding og modulændring  SFO2 tilmelding og modulændring for børn i 4. klasse Åbningstider, takster og betaling Feriepasning Vejledning – tilmelding/modulændring/udmeldelse fra SFO

Opdateret 28-12-2016

Børn- og Ungeforvaltningen