Spring til indhold

SFO tilmelding og modulændring

SFO er for børn i 0. til og med 3. klasse på folkeskolerne i Odense. Der er pladsgaranti for alle, der ønsker at benytte SFO.

I denne løsning har du mulighed for at:

  • Tilmelde dit barn til SFO
  • Ændre modul i SFO

Du kan melde dit barn ind fra dag til dag. Ændring til et længere SFO-modul kan ske fra dag til dag. Ændring til et kortere pasningsmodul skal ske med 1 måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.  Udmeldelse sker derimod med en måneds varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.  


Hvis du ønsker at tilmelde dit barn til Forårs SFO, sker det samtidig med indskrivningen til skole. Du kan læse mere om indskrivning til skole og Forårs SFO

Til forældre med børn i Forårs SFO

Inden skolernes sommerferie skal du tage stilling til, om dit barn skal i SFO pr. 1. august. Det betyder, at du enten skal lave en modulændring til SFO pr. 1. august eller udmelde dit barn pr. 31. juli, hvis du ikke har behov for en SFO-plads. 

Har du brug for yderligere information kan du læse mere her:

SFO - Tiden før og efter skole SFO2 tilmelding og modulændring for børn i 4. klasse Udmeldelse fra SFO Åbningstider, takster og betaling Feriepasning

Børn- og Ungeforvaltningen