Sprogindsatser for børn, unge og voksne

Odense Kommune tilbyder intensiv tale-høre-sprog indsatser for børn, unge og voksne med særlige behov

Kontaktinformation

Kommunikationscenter Odense Administration

Vandværksvej 11
5000 Odense C Tlf. 63 75 29 29
Mail: kcodense@odense.dk Kontaktinfo: Høreområdet voksne

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Mandag - Onsdag 8.30-15.30
Torsdag 8.30-17.00
Fredag 8.30-13.00

Digital post

Kommunikationscenter Odense

Børn og unge

 • Logopædisk udredning af børn og unge med henblik på fremtidig indsats
 • Sproggrupper for 0-6 årige børn med behov for en specialiseret indsats
 • Råd og vejledning til børn og unge med hørevanskeligheder og deres netværk
 • undervisning af børn og unge, som er nye brugere af høreapparat og deres nærmeste pårørende
 • Behandling af børn og unge med stammevanskeligheder samt råd og vejledning til netværk
 • Råd og vejledning til børn og unge med kommunikative vanskeligheder og deres netværk
 • Undervisning til børn og unge med stemme-/talevanskeligheder samt råd og vejledning til netværk

Voksne

 • Undervisning af voksne, som er nye brugere af høreapparat - gælder både høreapparater udleveret fra sygehuset og privatklinik
 • Udredning af behov for høretekniske hjælpemidler
 • Vejledning og afklaring med henblik på henvisning til videre behandling/indsatser
 • Råd og vejledning til voksne med Tinnitus/Ménière/Hyperacusis og pårørende
 • Behandling af voksne med stammevanskeligheder samt råd og vejledning til netværk
 • Undervisning af voksne med stemme- og talevanskeligheder samt råd og vejledning til netværk

Opdateret 24-07-2017

Børn- og Ungeforvaltningen