Spring til indhold

Ældre olietanke og deres sløjfning

Er dit olietankanlæg lovligt?.

Hvornår skal din olietank tages ud af brug (sløjfes)?

Hvis et anlæg, der skulle have været taget ud af brug, forårsager en forurening, kan det blive en dyr affære for ejer og bruger. Den lovpligtige fælles forsikringsordning, der normalt dækker udgifterne til undersøgelse, oprensning og reetablering, dækker nemlig kun forureninger fra lovlige anlæg.


Overjordiske tankanlæg

Hvornår din olietank skal tages ud af brug afhænger bl.a. af om tanken er placeret over eller under jorden. I skemaet herunder kan du se, hvornår dit tankanlæg skal tages ud af brug.

Alle overjordiske tanke (både uden- og indendørs), hvor fabrikationsår ikke er kendt eller ikke kan fastlægges, er ulovlige og skal straks tages ud af brug og sløjfes.

 

   Beskrivelse  Udskiftningstermin
 Stål G-nr (tankens godkendelsesnummer) og indvendig korrosionsbeskyttelse 
Tanke med indvendig korrosionsbeskyttelse er først fabrikeret fra år 2000 
40 år fra fabrikationsår 
Øvrige tanke  30 år fra fabrikationsår 
 Plast Enkeltvægget og andet materiale end stål og plast  25 år fra fabrikationsår
Dobbeltvægget  40 år fra fabrikationsår 

 

Nedgravede tankeanlæg:

  Beskrivelse Udskiftningstermin
 Stål Uden G-nr (tankens typegodkendelsesnummer) men med typegodkendt udvendig belægning  50 år fra fabrikationsår 
G-nr og med udvendig glasfiberarmeret polyester  40 år fra fabrikationsår 
G-nr og med udvendig glasfiberarmeret polyester og indvendig korrosionsbeskyttelse  50 år fra fabrikationsår 
Uden G-nr med udvendig glasfiberarmeret polyester evt. uden fabrikationsår  Straks 
 Plast AJVA-Plast A/S tanke  Straks 
Kendt fabrikationsår 45 år fra fabrikationsår 
Uden kendt fabrikationsår  Senest 31. marts 2015 

 

 

Er du i tvivl om din olietanks alder, type og/eller tilstand? Så kontakt din sagkyndige oliefyrstekniker, der kan foretage et miljøtjek af tanken.

 

Fjern tankanlægget

Kommunen anbefaler, at du graver din gamle tank og dens rør op, når du sløjfer det.
Hvis der skulle være en uopdaget jordforurening under eller omkring tank og forsyningsrør, så dækker olietankforsikringen kun 6 måneder fra anlægget er taget ud af drift. En evt. jordforurening skal du straks meddele til os.
Hvis skaden bliver opdaget senere, kan det derfor have stor økonomisk betydning for dig som grundejer.
Er der fare for sammenstyrtning ved fx tung kørsel oven på tanken, anbefaler vi også, at den graves op.

Klima- og Miljøforvaltningen