Spring til indhold

Forsikringsordning for ejere af villaolietanke

1. marts 2000 blev der indført en forsikringspligt for ejere af olietankanlæg med rumindhold på mindre end 6.000 l, og hvor mere end halvdelen af det areal, der opvarmes med olie fra tanken, bruges til beboelse.

Forsikringsordning for ejere af villaolietanke

Forsikringen er indført som et servicetilbud fra oliebranchen uden direkte udgifter for de enkelte tankejere. Med forsikringen vil der blive ryddet op, når der konstateres forurening fra et olietankanlæg, og når kommunen har meddelt påbud om oprensning.

Du kan få yderligere oplysninger hos Topdanmark, der er udpeget til at varetage forsikringsordningen. Du kan læse mere om ordningen i Jordforureningslovens §§ 48 og 49.

Klima- og Miljøforvaltningen