Spring til indhold

Jordflytning via JordWeb

Du skal bruge JordWeb til at anmelde din flytning af jord.

Hvornår skal du som virksomhed anmelde jordflytning?

Du/din virksomhed skal sende en anmeldelse til Odense Kommune, inden du flytter: 

  • Jord der ved syn eller lugt kan konstateres forurenet
  • Jord fra en ejendom, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en ejendom
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områder der er områdeklassificerede som lettere forurenede
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg

Er den samlede jordmængde mindre end 1 m³, kan virksomheder, der har betalt for adgang hertil, benytte nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse.

Virksomheder, som ikke har adgang til nærgenbrugsstationerne, kan anmelde jordflytningen på modtageanlægget, hvis jordmængden er mindre end 1 m³.

Jordflytning skal du anmelde via jordweb

Hvis du ikke er bruger i forvejen, skal du logge dig på som ny anmelder, inddatere din e-mailadresse og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Når vi godkender anmeldelsen, sender vi via JordWeb en mail til dig og en mail til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej. 

Kan jorden deles op i forskellige forureningspartier, skal du anmelde hvert parti for sig. Husk at vedlægge analyseblanketter og et kort, der viser hvor på grunden, du har gravet jorden op.

Gebyr for anmeldelse af jord, der er erhvervsaffald

Håndtering af jord

Flytning af jord

Klima- og Miljøforvaltningen