Spring til indhold

Gebyr jordflytning

Gebyr for anmeldelse af jord, der er erhvervsaffald.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Pr. 1 januar 2021 er der udstedt en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører. Ifølge bekendtgørelsens § 18 stk. 5 skal byrådet fastsætte og opkræve gebyr hos virksomheder, der anmelder jordflytning.

 

Gebyret dækker kommunens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og dokumentation ved flytning af jord, som er erhvervsaffald. Gebyret differentieres, så det afspejler tidsforbruget ved den enkelte anmeldelse.

 

Odense Byråd har på deres møde d. 28. april 2021 godkendt følgende takster for jordflytning for erhverv:

  • Administrationsgebyr pr. anmeldelse: 100 kr. til dækning af faste udgifter
  • Gebyr for konkret sagsbehandling, beregnet som medgået tid pr. påbegyndt kvarter, med en timetakst på kr. 550,00

Gebyret træder i kraft pr. 1. september 2021. Gebyret for de enkelte jordflytninger opkræves efter sagen er anvist af kommunen. Takster er momsfrie.

Læs mere om gebyr for anmeldelse af jordflytning.

 

Klima- og Miljøforvaltningen