Spring til indhold

Pejling af olietank

Læs mere om hvordan du pejler din olietank, og kontrollerer forbruget og beholdningen.

Pejling af olietanke

Har din virksomhed en olietank på 6000 l eller mere, har du pligt til at kontrollere forbruget og beholdningen mindst en gang om måneden - det står i olietank-bekendtgørelsen.

Du har mulighed for at opdage en eventuel utæthed, inden det går rigtig galt. Det gør du ved at pejle, hvor meget olie, der er i tanken og føre et beholdningsregnskab. Så undgår du måske en stor regning for oprydning efter en forurening.

Klik på disse links for at springe direkte til afsnittet:

Sådan pejler du beholdningen

Du kan foretage pejlingen med en pejlestok og en omregnings-tabel. Pejlestokken må ikke kunne beskadige tanken.

Pejlingen kan også foretages elektronisk. Elektronisk udstyr koster fra kr. 2.000 og opefter ekskl. montering (2017-pris).

Nye tanke leveres med pejlestok og omregningstabel.

Pejlestok og omregningstabel kan kun anvendes til den specifikke tank. Har du en tank, men ingen pejlestok og/eller omregningstabel, kan du få udstyret hos producenten af din tank.

Sådan fører du beholdningsregnskab

For at have styr på forbrug og beholdning, anbefaler vi, at du laver et beholdningsregnskab. Regnskabet er forskelligt afhængigt af, om tanken er forsynet med forbrugsmåler eller ej.

Her kan du hente tomme regneark eller skemaer til beholdningsregnskab for anlæg: 

Vi anbefaler, at du får installeret en forbrugsmåler til registrering af olieforbruget. Typen af måler afhænger af anlæggets art.

Der er forskel på, hvilken type du kan anvende. Tal med VVS´eren eller oliefyrsmontøren før du beslutter dig.

Priserne varierer fra kr. 1.000 for de billigste til dieselanlæg op til kr. 10.000 for de mest præcise målere til oliefyringsanlæg. Søg evt. på nettet med søgeordet "Flowmålere"


Ser beholdningsregnskabet forkert ud?

Så bør du gøre følgende:

  • Foretag en ekstra pejling
  • Check tallene igen (Er alle leveringer noteret? Er omregningstabellen aflæst rigtigt?)
  • Undersøg tank og rørsystem
  • Ved påmonteret stander kontrolleres standerens indvendige dele for synlige tegn på utætheder
  • Få evt. udført en tæthedstest af tanke og rørføring med tryk- eller vakuumprøve


Anlæg uden beholdningskontrol

Nogle tankanlæg er overjordiske, enkelt-væggede tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion. Her kan kontrol af tætheden ske ved udvendig visuel inspektion mindst én gang hver måned.

Inspektionerne skal føres til journal. Journalen skal gemmes i 5 år og vises til kommunen på forlangende.

 

Hvis uheldet er ude...


Du har pligt til at begrænse uheldet.

Ved akutte udslip

Du skal straks kontakte Alamcentralen på 112 i forbindelse med fx en overfyldning eller en påkørsel, der forårsager hul i en tanken.

Straks herefter skal tilsynsmyndigheden have besked. I langt de fleste tilfælde vil det være kommunen.

 

Ved øvrige forureninger

Tilsynsmyndigheden skal have besked ved øvrige forureninger. På alle hverdage inden for normal arbejdstid kan du kontakte Odense Kommune.

Hvis du er bruger, men ikke ejer af tanken, skal du også kontakte ejeren.

Ifølge jordforurenings-loven er der objektivt ansvar for forureninger. Det vil sige, at den, der anvender tankanlægget, skal betale, uanset hvordan forureningen er sket. Det gælder også hændelige uheld som forureninger fra fx tæring af fuldt lovlige rør og tanke.

 

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for pejling af olietanke i olietank-bekendtgørelsen og jordforurenings-loven.


Bemærk: For renoverede og nyetablerede benzinstationer gælder andre regler for pejling. Disse regler fremgår af benzinstations-bekendtgørelsen.

Har du planer om at få en brændstoftank, anbefaler vi, at du først læser "Retningslinjer for indretning af mindre tankningspladser".


Klima- og Miljøforvaltningen