Spring til indhold

Regnskab for beholdere med forbrugsmåler

.

Eksempel på beregning for en pejling i uge 3:

Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4

A

Resultatet af pejlingen den første dag i perioden

17.815

12.106

6.100

10.000

B

Påfyldt i perioden

7.863

5.000

12.000

C

Forbrug i perioden

13.576

11.000

8.000

D

Beregnet indhold
D= A + B - C
D = 6.100 + 12.000 - 8.000

12.102

6.106

10.100

E

Resultatet af pejlingen den sidste dag i perioden

12.106

6.100

10.000

F

Periodens afvigelse F = D - E
F = 10.100 - 10.000

-4

6

100

G

Samlede afvigelser G = G (uge 2) + F
G = 2 + 100

-4

2

102

H

Samlet forbrug H = H (uge 2) + C
H = 24576 + 8000

13.576

24.576

32.576

I

Periodens afv. i % af periodens forbrug
I = F/C × 100
I = 100/8000 × 100

-0,03

0,05

1,25

J

Samlet afvigelse i % af samlet forbrug
J = G/H × 100
J = 102/32576 × 100

0,008

0,3

Pejlingsperioden er tiden mellem 2 pejlinger og varer altså max. 1 uge.

Felterne A), B), C) og E) udfyldes med egne data (pejleresultat, tilførte mængder og forbrug).

E) Pejling (slut) overføres til A) Pejling (start) for næste periode.

Værdierne i de øvrige felter beregnes ud fra disse oplysninger:

F*)

Når resultatet bliver positivt, betyder det, at det pejlede indhold er mindre end forventet, hvilket kan betyde, at der er en utæthed.
Hvis der konsekvent konstateres et svind ved pejlingerne, er der grund til at undersøge anlægget nærmere.
.

J*)

Som tommelfingerregel gælder, at hvis den samlede afvigelse i % af det samlede forbrug overstiger tolerancen på måleren (som eksempel kan nævnes at målerens tilladte unøjagtighed ved salg fra benzinstandere er 0,5 %), er der grund til at reagere.
Selvom tolerancen ikke er overskredet, kan der alligevel være grund til nærmere undersøgelser, hvis svindet målt i liter er stort ved hver pejling.


Regneark og skemaer

Du kan med fordel føre beholdningsregnskabet i et af følgende skemaer:

Du kan hente et skema, som du kan gemme på din harddisk. I skemaet kan du indtaste dine målinger. Kræver du har Microsoft Word installeret på din PC.

Skemaet findes også som en pdf-fil - dvs. at du kan hente skemaet, gemme det på din harddisk og printe det ud, så du derefter kan notere dine målinger og beregninger på papiret. 

Kræver du har det gratis program Adobe Reader installeret på din PC.

Klima- og Miljøforvaltningen