Spring til indhold

Regnskab for beholder uden forbrugsmåler

Se hvordan du kan lave et regnskab for beholder uden forbrugsmåler

Har du ikke installeret en forbrugsmåler, bliver beholdningsregnskabet noget mere usikkert, da det faktiske forbrug ikke er kendt. Det vil derfor bygge på erfaring med, hvordan forbruget plejer at være, og en sivende utæthed vil være meget svær at opdage.

Følgende tommelfingerregel vil da kunne anvendes:
  • Er det ugentlige forbrug 1½ gange det forventede forbrug eller mere, og har temperaturen eller driften ikke været usædvanlig lav, er der grund til at reagere

For at have styr på såvel forbrug som beholdning anbefales det, at du laver et beholdningsregnskab. Se eksempel:

 

A) Uge  B) Pejling start  C) Påfyldt  D) Pejling slut  E) Forbrug B + C - D 
17.815  7.863  12.106  13.572 
12.106  5.000  6.100  11.006 
6.100  12.000  10.000  8.100 


Der kan evt. tilføjes bemærkninger om temperatur eller drift til skemaet.

Som det fremgår, er forbruget for perioden beregnet til 8.100 liter ud fra pejleresultater og påfyldninger.

I eksemplet er anvendt samme data for pejlingerne og påfyldningerne som i eksemplet på et beholderregnskab med forbrugsmåler. Af dette eksempel fremgår det, at det faktiske forbrug (registreret af måleren) i perioden er 8000 liter. Uden måler bliver du således ikke opmærksom på denne afvigelse.

Hvis der pejles med faste intervaller, og der er tale om en tank koblet på et fyringsanlæg, der bruges til rumopvarmning, bør forbruget være nogenlunde konstant mellem hver pejling, hvis temperaturen ikke svinger meget.

Regneark og skemaer

Du kan med fordel føre beholdningsregnskabet i et af følgende skemaer: 

Du kan hente et skema, som du kan gemme på din harddisk. I skemaet kan du indtaste dine målinger. Kræver du har Microsoft Word installeret på din PC.

Skemaet findes også som en pdf-fil - dvs. at du kan hente skemaet, gemme det på din harddisk og printe det ud, så du derefter kan notere dine målinger og beregninger på papiret. 

Kræver du har det gratis program Adobe Reader installeret på din PC.

Klima- og Miljøforvaltningen