Spring til indhold

Ansøg om fritagelse

Læs mere om hvordan du søger fritagelse og hvilken dokumentation du skal vedhæfte.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvordan ansøger jeg om fritagelse for administrationsgebyret?

Alle ansøgninger om fritagelse skal indsendes via www.virk.dk. 

Odense Kommune skal have modtaget ansøgningen inden fristens udløb den 15. april, ellers vil ansøgningen blive afvist.

Søg om fritagelse her

 

Hvilken dokumentation skal I have af mig?

Du skal selv vedhæfte den nødvendige dokumentation for at dokumentere, at virksomheden opfylder fritagelsesbestemmelserne. Det er Odense Kommune, der afgør om dokumentationen er tilstrækkelig.

Du uploader/vedhæfter dokumenterne sammen med den elektroniske ansøgning, hvor der i øvrigt er mulighed for at indtaste supplerende bemærkninger.

 

Dokumentation til fritagelse hvis omsætningen er under 300.000 kr.

En virksomheds omsætning er virksomhedens samlede indtægter af driften (dvs. indtægter ved varesalg eller andre ydelser). For offentlige virksomheder, foreninger, ikke-momspligtige virksomheder mv. opgøres omsætningen dog som lønsummen.

 
Alle virksomheder skal som minimum indsende dokumentation i form af en af følgende:

  • virksomhedens regnskab for ikke mere end to år siden. For 2018 vil det sige enten regnskab fra 2016 eller 2017
  • virksomhedens kvitteringsmeddelelser fra SKAT om virksomhedens moms
  • revisorerklæring på, at virksomhedens omsætning har været under 300.000 kr. i et af de sidste to år

Hvis virksomheden ikke har haft nogen omsætning i 2016 kan virksomhedsejerens årsopgørelse for 2016 også bruges som dokumentation, hvis årsopgørelsen ikke viser overskud/underskud fra virksomhed.
 

Dokumentation til fritagelse hvis virksomheden er inaktiv

Du skal indsende dokumentation i form af en eller flere af følgende:

  • kopi af skærmprint fra www.cvr.dk, som viser virksomhedens ophørsdato
  • relevant lægeerklæring
  • anden dokumentation for, at virksomheden ikke er aktiv i indeværende år.
  Klima- og Miljøforvaltningen