Spring til indhold

Generelt om administrationsgebyret for erhvervsaffald

Her kan du læse mere om administrationsgebyr for erhvervsaffald i Odense Kommune.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvad er taksten for administrationsgebyr for erhvervsaffald i 2018?

I 2018 er administrationsgebyr for erhvervsaffald på 295 kroner eksklusiv moms. Gebyret skal betales for hvert P-nummer i virksomheden.

Hvad er administrationsgebyr for erhvervsaffald?

Gebyret er et administrativt gebyr, alle virksomheder skal betale for at dække kommunens udgifter til planlægning og administration af affaldsordninger for erhverv.

Gebyret dækker blandt andet kommunens udgifter til:

  • udarbejdelse af affaldsplaner
  • udarbejdelse af regulativer
  • indsamling og registrering af affaldsdata
  • til at informere om affald
  • konkrete anvisninger vedr. affald
  • besvarelse af henvendelser omkring affald

Hvorfor administrationsgebyr for erhvervsaffald?

Ifølge Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse skal Odense Kommune opkræve administrationsgebyr for erhvervsaffald hos alle CVR-registrerede virksomheder, med undtagelse af visse forhånds-fritagne branchekoder og virksomheder, der kan dokumentere, at deres omsætning ikke oversteg 300.000 kr. i regnskabsåret to år forinden gældende år.

Virksomhederne skal betale administrationsgebyr for erhvervsaffald uanset affaldsmængder og hvad der gøres med affaldet. Alle aktive virksomheder producerer affald, selvom mængderne kan være ganske små. Det kan f.eks. være fagblade, madpapir, øvrig dagrenovation eller breve.

Skal institutioner også betale administrationsgebyr for erhvervsaffald?

Ja, institutioner skal også betale administrationsgebyr for erhvervsaffald. Det foregår via EAN-nummer.

Tjek på linket om din institution opkræves gebyret. Det er også via dette link, der kan oprettes betaling via EAN.

 

Hvordan undgår min virksomhed at blive fejlopkrævet?

Opkrævningen af administrationsgebyr for erhvervsaffald er baseret på oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er derfor vigtigt, at oplysningerne omkring din virksomhed i CVR er korrekte, herunder virksomhedens branchekode og oplysninger på det enkelte P-nummer med hensyn til antal ansatte.

Virksomheden skal derfor være opmærksom på at kontrollere, at de registrerede oplysninger er korrekte. Såfremt der er fejl og mangler, kan du rette disse på Virk.dk eller kontakte Erhvervsstyrelsen for at få fejlen udbedret. I tilfælde af at oplysningerne rettes for sent, får det først betydning for gebyropkrævningen de efterfølgende år. Odense Kommune indhenter oplysningerne fra CVR én gang om året - den 1. januar. Virksomheder, som ophører inden ansøgningsfristen, kan dog fritages for administrationsgebyret for erhvervsaffald, hvis virksomheden søger om fritagelse.

 

Hvad siger loven?

Reglerne for administrationsgebyr for erhvervsaffald kan ses i Miljø- og Fødevareministeriets Affaldsbekendtgørelse.


Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse


Klima- og Miljøforvaltningen