Spring til indhold

Genanvendelse af restprodukter

Læs om hvordan du kan genbruge knust asfalt, eller hvordan restprodukter fra forbrænding af kul kan bruges til en række bygge- og anlægstekniske formål.
.

Knust asfalt
Læs hvordan du kan bruge knust asfalt til din markvej eller din gårdsplads 

Slagge og flyveaske
Læs om reglerne for, hvordan du kan genanvende restproduktionen til bygge- og anlægsprojekter

Klima- og Miljøforvaltningen