Spring til indhold

Anmeld bygge og anlægsaffald

Ved nedrivning og renovering af bygninger skal du som bygherre sende en anmeldelse til Odense Kommune om bygge- og anlægsaffald.

Kontaktinformation
65 51 24 88

Claus May

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljo

Åbningstider for personlig henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 12:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 9:30 - 15:00
Fredag 9:30 - 15:00

Er bygningen eller anlægget, som du planlægger at nedrive eller renovere, etableret eller renoveret i perioden 1950 til 1977, skal du foretage en screening af bygningen, anlægget eller de dele renoveringen omfatter. Dette skal du gøre med henblik på at få afdækket om der eventuelt kan være PCB-holdige materialer til stede.

Screeningen udløser i nogle tilfælde krav om en kortlægning af byggearbejdet. En kortlægning er en grundig gennemgang af bygningen inklusiv fremsendelse af analyseresultater, mængden og fremkomsten af PCB, planlagt bortskaffelse og så videre. 

Derudover skal der også foretages en miljøgennemgang af bygningen med henblik på at afdække eventuelle andre miljøskadelige stoffer og materialer, der er blevet anvendt til byggeri (dette gælder også hvis bygningen er etableret eller renoveret udenfor perioden 1950-1970).

Grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald i Odense Kommune

I dokumentet grænseværdier for forurenet og farligt bygge- og anlægsaffald kan du læse om grænseværdierne for Odense Kommune. 

Miljøgennemgangen skal dokumenteres

På baggrund af din anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt miljøgennemgangen, foretager Odense Kommune en vurdering af håndteringen af bygge- og anlægsaffaldet. 

Du skal indsende den skriftlige anmeldelse til Odense Kommune senest 14 dage før nedrivningen eller renoveringen starter, men kontakt os gerne tidligere. 

Du finder formularen "anmeld bygge- og anlægsaffald" i selvbetjeningsboksen. Der skal benyttes MedarbejderID til at bruge Byg og Miljø. 

By- og Kulturforvaltningen