Spring til indhold

Farligt affald

Farligt affald er affald som eksempelvis kan udgøre en brand-, sundheds- eller miljøfare.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Farligt affald er affald, som f.eks. kan udgøre en brand-, sundheds- eller miljøfare.

Som virksomhed har du pligt til at sikre, at dit farlige affald ikke fortyndes eller blandes med hverken andet farligt affald eller ikke-farligt affald. Derudover skal du sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret, når det skal afhentes.

Håndtering af farligt affald skal ske i overensstemmelse med Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald.
 
Virksomheder, som har klinisk risikoaffald, medicinalaffald eller affald fra olie- og benzinudskillere, er forpligtet til at benytte kommunens etablerede indsamlingsordninger. De tre ordninger administreres af Odense Renovation. Se mere på Odense Renovations hjemmeside

Derudover kan virksomheder mod betaling aflevere op til 200 kg andet farligt affald om året på de kommunale genbrugspladser på Havnegade og på Snapindvej.


Klima- og Miljøforvaltningen