Spring til indhold

Farligt affald

Farligt affald er affald som eksempelvis kan udgøre en brand-, sundheds- eller miljøfare.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljo

Som virksomhed har du pligt til at sikre, at din virksomhedens farlige affald ikke fortyndes eller blandes med hverken andet farligt affald eller ikke farligt affald. Derudover skal du sikre, at det farlige affald er forsvarligt emballeret når det skal afhentes.


Håndtering og bortskaffelse af farligt affald, skal ske i overensstemmelse med Odense Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

 


Virksomheder som har klinisk risiko, medicinalaffald samt olie- og benzinudskillere, er forpligtet til at benytte en af kommunens etablerede indsamlingsordninger. De tre ordninger administreres af Odense Renovation A/S. Se mere om tilmelding på www.odenserenovation.dk

Derudover kan virksomheder mod betaling (5,50 kr/kg excl. moms i 2013) aflevere op til 200 kg andet farligt affald om året på de kommunale genbrugspladser i Havnegade og på Snapindvej.

Har du brug for yderligere information om håndtering af farligt affald, så kan du kontakte os på:

Telefon: 65 51 24 10
Mail: miljo@odense.dk


By- og Kulturforvaltningen