Spring til indhold

Adgang til genbrugspladser for erhverv

Beskrivelse af adgang til genbrugspladser for erhverv

Ønsker du at benytte genbrugspladserne til at aflevere sorteret affald fra virksomheden, skal du betale for at benytte ordningen. Der er adgangskontrol på genbrugspladserne ved hjælp af nummerpladegenkendelse og derfor sker der automatisk registrering af virksomhedsbesøg. Se gældende regler på www.odenserenovation.dk.

 

Der betales gebyr pr. besøg, jf. prisliste på Odense Renovations hjemmeside.

 

Køretøjer, med en trailer over 750 kg tilladt totalvægt, har kun adgang til visse
genbrugspladser. Se hvilke på www.odenserenovation.dk.

 

Af Miljøministeriets bekendtgørelse om affald fremgår det, at de virksomheder, der ønsker adgang til genbrugspladserne, skal have mulighed for at få adgang. Dette gælder også for virksomheder fra andre kommuner.

By- og Kulturforvaltningen