Spring til indhold

Fritagelsesmuligheder

Læs om mulighederne for fritagelse for administrationsgebyr for erhvervsaffald, og hvordan du ansøger om fritagelse.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

I Odense Kommune opkræves administrationsgebyr for erhvervsaffald som udgangspunkt hos alle aktive CVR-registrerede virksomheder. Der er dog 4 muligheder for at blive fritaget.

Virksomheder, der benytter en kommunal indsamlingsordning (eksempelvis genbrugspladsen), kan ikke fritages selvom de opfylder nedenstående fritagelseskrav. Dette gælder uanset branchekode, omsætning etc.

 

1. Aktive virksomheder med en dokumenteret omsætning under 300.000

Virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. kan fritages for at betale administrationsgebyret. Virksomheder der ikke eksisterede i 2016 kan søge om fritagelse, såfremt de kan sandsynligøre over for kommunen, at den forventede omsætning i 2018 ikke overstiger 300.000 kr.

 
En række virksomheder med en omsætning under 300.000 kr. i 2016 sorteres fra via en liste fra SKAT. Listen er dog ikke udtømmende, og derfor skal nogle virksomheder selv ansøge om fritagelse og dokumentere, at deres omsætning var under 300.000 kr. i 2016, hvis de skal fritages for at betale gebyret.

 

2. Inaktive virksomheder kan fritages 

Affaldsbekendtgørelsen § 60 stk. 4 indebærer, at kommunen kan, men ikke er forpligtet til, at fritage virksomheder, som ikke har affald.

 
I praksis vil det sige, at virksomheden kun fritages, hvis den kan dokumentere, at de ingen aktivitet har i gebyråret. Det kan dreje sig om enkeltmandsvirksomheder, hvor ejeren er alvorligt syg eller virksomheder, som på ansøgningstidspunktet har en registreret ophørsdato på www.cvr.dk. Dog er det yderst sjældent, at en virksomhed fritages med denne begrundelse.

 

3. Virksomheder med bestemte branchekoder og 0-1 ansatte skal fritages 

Virksomheder, som skal fritages pga. branchekoder, sorteres automatisk fra på basis af CVR-data af 1. januar for det gældende år. De relevante branchekoder fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9.

Disse virksomheder får ikke tilsendt en faktura på administrationsgebyret og skal derfor ikke søge om fritagelse for at betale.

 

4. Virksomheder med bestemte virksomhedsformer og 0 ansatte skal fritages

Visse former for virksomheder sorteres automatisk fra på basis af CVR-data af 1. januar hvert år. De relevante virksomhedsformer fremgår af affaldsbekendtgørelsens bilag 8 og 9.

Disse virksomheder får ikke tilsendt en faktura på administrationsgebyr for erhvervsaffald og skal derfor ikke søge om fritagelse for at betale.

 

Klima- og Miljøforvaltningen