Spring til indhold

Skal du bringe en urne til et gravsted?

Herunder får du en vejledning, hvis du som pårørende selv bringer urnen til graven.

Ønsker du som pårørende selv at bringe urnen til nedsættelse på en af Odenses Kommunale Kirkegårde, uden brug af bedemand, er her en kort vejledning.

Vi anmoder om at følge vejledningen, da vi gerne vil sikre alle en mindeværdig dag.


Vejledning til som pårørende at bringe urne til gravsted

  • På det angivne tidspunkt bringes urnen til gravstedet. Der er en gartner tilstede.
  • De pårørende sænker urnen i graven. Der er urnetang til rådighed.
  • Evt. bøn eller mindeord kan finde sted umiddelbart før el. efter urnenedsættelsen.
  • Når graven skal tildækkes, kontaktes den tilstedeværende gartner.
  • Mens gartneren dækker og færdiggør graven, anmoder vi de pårørende om at gå en lille tur i området på ca. 15 minutter, så gartneren kan udføre arbejdet uforstyrret. Gartneren forlader gravstedet, når dækning og færdiggørelse af graven er udført.
  • Herefter kan de pårørende vende tilbage til gravstedet og tage afsked, etc.

Kirkegårdskontorets forberedelse

Til dagen for urnenedsættelsen vil gravstedet være forberedt og der vil være gravet hul til urnen.

Der er urnetang til rådighed ved graven til sænkning af urnen. Mange urner er dog forberedt
med bånd til urnenedsættelse.


For Fællesplæner med plade i græs gælder desuden, at pladen lægges på umiddelbart efter
urnenedsættelsen, forudsat at pladen er leveret til kirkegården. Der vil tillige være nedsat en
vase i gravstedet.

Anmeldelse af urnenedsættelse

Skal ske senest 2 hverdage før urnenedsættelsen til Kirkegårdskontoret.

 

By- og Kulturforvaltningen