Spring til indhold

Kolonihaver

Information om kolonihaver i Odense Kommune

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Kolonihaveteamet

Odense Slot, Nørregade 36
5000 Odense C
20 15 92 46

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Kolonihave - for borgere

Åbningstider for personlig henvendelse

Tirs - Onsdag 10:00 - 14:00

Åbningstider for telefonisk henvendelse

Man - Torsdag 10:00 - 14:00

Ofte stillede spørgsmål:

 

Må jeg bo i min have?

kolonihaven kun må benyttes til beboelse i tidsrummet 1. april- 1. november.

 

Må jeg leje min have ud?

Nej det er ikke tilladt at udleje dit kolonihavehus til andre.

 

Må jeg drive forretning fra min have?

Nej det er ikke tilladt at bruge din kolonihave til at drive forretning fra.

 

Må jeg holde dyr i min have?

Der findes en kolonihaveforening i Odense hvor det er tilladt at holde dyr. Det er Odense fjerkræ og Hobby koloni.

I alle andre haver må du medbringe dit kæledyr, men det er ikke tilladt at have dyrehold.

 

Hvorfor skal jeg brandsikre mit kolonihavehus?

Kolonihavehuse der ligger for tæt på havelodsskel er ofte bygget for mange år siden. For eksempel tilbage i 1950´erne, hvor haverne primært blev benyttet til at dyrke grøntsager og lignende, og husene kun blev brugt til for eksempel at opbevare redskaber.

Sidenhen har kulturen ændret sig og mange anvender nu de samme huse på en anden måde; til afslapning, hyggestunder og også overnatning. Husenes anvendelse har med tiden skiftet karakter og der er derfor også behov for at sikre, at de ikke udgør en risiko ved for eksempel brand.

 

Hvordan brandsikre jeg mit havehus?

Brandsikring indefra:

Vægge i træ brandsikres lettest på indersiden. Det kan for eksempel gøres ved at montere nogle ekstra plader på væggen. Pladerne kan bestå af tre lag almindelig 12,5 mm gipsplade eller to lag 15 mm brandgibsplade. Vær opmærksom på om væggen er stærk nok til at kunne holde de ekstra plader. Gipspladerne skal monteres på både indervæg og -loft, i den del af havehuset, der ligger for tæt på skel.

 

Brandsikring udefra:

Ydervægge kan brandsikres ved at montere et pladelag, eller en bræddebeklædning. Overflade skal overholde kravet til en såkaldt Klasse 2 beklædning. Eksempler på Klasse 2 beklædning kan være:

 

  • 12 mm træpladebeklædning
  • Asfaltimprægneret træfiberplade
  • Imprægneret klinkbeklædning
  • Imprægneret 1-på-2 beklædning

 

Husk at der skal tages højde for ventilation, så der ikke opstår problemer med fugt og kondens.

 

En brand kan også sprede sig via tagudhænget. For at udgå det skal den ydre brandsikre beklædning slutte tæt til undersiden af den yderste tagdækning. Der skal ikke brandsikres i selve taget.

   

Vinduer, der er placeret tættere på havelodsskel end 2,5 m udgør en risiko for brandspredning til de omkringliggende kolonihavehuse. Vinduerne skal fjernes og hullerne lukkes. Alternativt kan selve glasset udskiftes til et EW 30 glas. Glaslisterne skal være af hårdt træ og skrues fast.

 

Må jeg etablere en brugt samletank i min kolonihave?

Det er muligt at få tilladelse til at anvende en brugt tank. Man skal dog være opmærksom på at den skal leve optil tidligere nævnte krav. Der er ikke en garanti for at den kan godkendes, f.eks. fordi at den har opnået tilladelse der hvor den var etableret før. Vær opmærksom på at en del brugte tanke udbydes billigt netop fordi de ikke har opnået godkendelse.

Genbrugte tanke kan godkendes, hvis Tanken lever op til tidligere nævnte krav. Hvis det kan dokumenteres hvilket fabrikat tanken er. Ud over dette kræver Odense Kommune at tanken bliver gennemgået for synlige brud eller skader og tæthedsprøvet af en autoriseret kloakmester

 

 Må jeg genbruge regnvand til toiletskyl?

Ønsker du at bruge regnvand til toiletskyl i din kolonihave, kan det godt lade sig gøre. Der er dog flere ting du skal være opmærksom på. Det er vigtigt at anlægget lever op til gældende love og regler på området. Dette vil en autoriseret VVS -installatør kunne hjælpe dig med.

 

Må jeg installere et muldtoilet i min kolonihave?

Det er tilladt at have et muld-/komposteringstoilet i sin kolonihave. Restproduktet skal dog bortskaffes på forsvarlig vis, det vil sige at toilettet skal tømmes i en godkendt samletank eller foreningens fælles tømmefaciliteter. Restproduktet må ikke spredes i haven eller bruges som gødning. Ifølge lovgivningen må dette kun ske hvis der via kompostering er sket en hygiejnisering af restproduktet.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opnå tilstrækkelig hygiejnisering igennem kompostering. Hverken i muldtoilettets beholder eller separat komposterings anlæg.

Bliver Odense Kommune bekendt med forskning, der viser at hygiejnisering kan ske eller der udvikles nye metoder eller teknologi er Odense Kommune villig til at genoverveje afgørelsen

Det er vigtigt at pointere at Odense Kommunen ikke afviser brugen af muldtoiletter i kolonihave, dette skal dog være sundhedsmæssigt forsvarligt, og med de metoder der er tilgængelige på nuværende tidspunkt, er dette ikke muligt.

 

Må jeg have Swimmingpool, badebassin og spabad i min have?

Små oppustelige badebassiner hvor der ikke bruges kemi til at renholde vandet må man gerne have i kolonihaven.

Det gælder også mindre bassiner optil 3000L, hvis de har karakter af midlertidig opstilling. De skal pakkes ned ved sæsonafslutning.

Nedgravede swimmingpools er ikke tilladt.

Spa og boblebade herunder vildmarksbade tillades hvis vandet kan afledes på lovligvis.

 

Hvem kan hjælpe

I Odense Kommune sidder medarbejdere fra kolonihaveteamet klar til at hjælpe dig med spørgsmål, ansøgninger.

Har du spørgsmål vedr. ordensregler, haveleje, skal du kontakte din bestyrelse eller Odense Havelodselskab OHS.

 

Odense Havelodselskab - OHS

Odense Havelodselskab står for at videre udleje kommunes jord til haveforeningerne. Odense Havelodselskab har derfor lejekontrakt med de fleste haveforeninger i Odense. Det er Odense Havelodselskab der er ansvarlig for at disse lejekontrakter overholdes herunder Odense Havelodselskabs ordensregler.

Spørgsmål til ordensregler og lejekontrakt skal derfor rettes til Odense Havelodselskab.

 

Dansk kolonihaveforbund

Hovedparten af kolonihaveforeningerne i Danmark er organiseret i kolonihaveforbundet. Her kan man få råd og vejledning af havebrugskonsulenter og jurister.

Kolonihaveforbundets hjemmeside. 

 

By- og Kulturforvaltningen