Spring til indhold

Brændeovn og skorsten i kolonihaver

Din brændeovn og skorsten i kolonihaven skal overholde kravene i brændeovnsbekendtgørelsen.

Før brændeovn og skorsten tages i brug, skal det godkendes af en skorstensfejer og tilmeldes fejningsordningen. 

Havelejeren har herefter ansvar for, at skorstenen bliver tilset og fejet mindst én gang årligt af en skorstensfejer. Dokumentation for fejning skal afleveres til bestyrelsen.

Udgifter til godkendelse af brændeovn og skorsten samt det lovpligtige tilsyn og fejning af skorsten betales af ejeren.

Klima- og Miljøforvaltningen