Spring til indhold

Lejekontrakt og lokalplan for kolonihaveforeninger

En kolonihaveforening kan både være omfattet af en lejekontrakt og have en individuel lokalplan.

Lejekontrakt

Langt de fleste af Odense Kommunes 33 kolonihaveforeninger er omfattet af en lejekontrakt mellem Odense Kommune og Odense Havelodselskab. Denne lejekontrakt sætter retningslinjerne for, hvad der er tilladt indenfor kolonihaveområdet med hensyn til byggeri, ophold mm. Spørgsmål til lejekontrakten skal rettes til bestyrelsen eller Odense Havelodselskab.

 

Lejekontrakten kan findes på Odense Havelodselskabs hjemmeside. 

 

Lokalplan

Derudover har de fleste af kommunens kolonihaveforeninger en individuel lokalplan. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem lejekontrakt og lokalplan er det bestemmelserne i lokalplanen der gælder. 
Odense Kommune er i gang med at udarbejde lokalplaner for de varige kolonihaveområder der endnu ikke har en lokalplan eller har en gammel lokalplan, hvor eksempelvis bestemmelserne for byggeri er væsentligt stammere end i lejekontrakten.

 

Du kan finde lokalplanen for din haveforening på Odense.dk


Klima- og Miljøforvaltningen