Spring til indhold

Ophold i og brug af kolonihaver

En kolonihave i Odense Kommune må ikke bruges til helårsbeboelse. Dette gælder også, selvom du har registeret din folkeregisteradresse i din kolonihave.

Kolonihavelovens § 2, stk. 4 siger, at kolonihaver ikke må bruges til helårsbeboelse. Det gælder også alle foreningerne i Odense Kommune. Odense Kommune har dog fastlagt, at havelejere fra 1. april til 31. oktober må opholde sig i haven hele døgnet. Fra 1. november til 31. marts må du kun overnatte i haven i weekender og i skolernes ferier. Hvis du har registeret din folkeregisteradresse i din kolonihave, er det ikke ensbetydende med at du må bruge haven til helårsbolig. 

Som ejer af kolonihavehuset er du den eneste, der må benytte haven. Dog må du gerne have din familie og venner på besøg. 
Du har ikke lov til at udlåne eller udleje dit havehus til andre. Heller ikke for korte perioder. 

Derudover er det ikke tilladt at drive nogen form for erhvervsvirksomhed på eller fra haveforeningens areal.

By- og Kulturforvaltningen