Søg om etablering af jordvarmeanlæg

Her kan du søge om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Vand og Natur

Henrik Dyrehauge

65 51 25 81

Vand og Natur

Nørregade 36
5000 Odense C Tlf. 65 51 25 81
Mail: miljo@odense.dk

Digital post

Miljø

Vil du etablere et jordvarmeanlæg, så skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune. 

Brug selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø - du kan logge på med NEM ID.

Hav kortbilag og tingbogsattest klar. Du kan gratis hente en tingbogsattest til din ejendom på www.tinglysning.dk.

Opdateret 28-05-2018

By- og Kulturforvaltningen