Spring til indhold

Søg om etablering af jordvarmeanlæg

Her kan du søge om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Vil du etablere et jordvarmeanlæg, så skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune. 

Brug selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø - du kan logge på med NEM ID.

Hav kortbilag og tingbogsattest klar. Du kan gratis hente en tingbogsattest til din ejendom på www.tinglysning.dk.

Klima- og Miljøforvaltningen