Spring til indhold

Søg om etablering af jordvarmeanlæg

Her kan du søge om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Natur og Klima
65 51 25 81

Natur og Klima - Henrik Dyrehauge

Nørregade 36
5000 Odense C
65 51 25 81

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Digital Post

Miljø

Email

miljo@odense.dk

Vil du etablere et jordvarmeanlæg, så skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune. 

Brug selvbetjeningsløsningen Byg & Miljø - du kan logge på med NEM ID.

Hav kortbilag og tingbogsattest klar. Du kan gratis hente en tingbogsattest til din ejendom på www.tinglysning.dk.

By- og Kulturforvaltningen