Spring til indhold

Jordforurening

Du har pligt til begrænse uheld med jordforurening, men skulle uheldet være ude, skal du foretage dig følgende.

Ved akutte udslip fra en tank

I forbindelse med eksempelvis en overfyldning eller påkørsel, der forårsager hul i en tank, skal du straks kontakte Alarmcentralen på 112.
Desuden skal Odense Kommune have besked. 

 

Ved øvrige forureninger

Skal Odense Kommune have besked - på alle hverdage inden for normal arbejdstid på tlf.: 65 51 25 85.

Hvis du er bruger - men ikke ejer af tanken - skal du også kontakte ejeren.

Læs mere om:

Jordforurening reguleres efter bekendtgørelse af lov om forurenet jord. Det overordnede formål med loven er at beskytte drikkevandsressourcer og mennesker mod forurenet jord. 

Odense Kommune er ifølge jordforureningsloven myndighed på flere områder.Kommunen skal give Region Syddanmark oplysninger om jordforureninger, og har i visse situationer mulighed for at give påbud om undersøgelser og oprydning af jordforureninger.

Kommunen skal desuden anvise flytning af forurenet jord, samt give tilladelse, hvis der skal ske gravearbejde eller ændret anvendelse på kortlagte ejendomme.

 

Klima- og Miljøforvaltningen