Spring til indhold

Anmeld jordflytning via JordWeb

Du skal bruge JordWeb til at anmelde din flytning af jord.

Hvornår skal du anmelde jordflytning?

Du/din virksomhed skal sende en anmeldelse til Odense Kommune, inden du flytter: 

  • Jord der ved syn eller lugt kan konstateres forurenet
  • Jord fra en ejendom, der er kortlagt som forurenet
  • Jord fra en kortlagt del af en ejendom
  • Jord fra offentlig vej
  • Jord fra områder der er områdeklassificerede som lettere forurenede
  • Jord fra et godkendt modtageanlæg

Er den samlede jordmængde fra et projekt på en ejendom mindre end 1 m³, kan du benytte nærgenbrugsstationerne uden anmeldelse.

Jordflytning skal du anmelde via jordweb 

Hvis du ikke er bruger i forvejen, skal du logge dig på som ny anmelder, inddatere din e-mailadresse og vælge password. Derefter har du fri adgang til at anmelde jordflytninger. Når vi godkender anmeldelsen, sender vi via JordWeb en mail til dig og en mail til modtageanlægget, så de er orienteret om, at der er jord på vej. 

Kan jorden deles op i forskellige forureningskategorier, skal du anmelde hver kategori for sig. Husk at vedlægge analyseresultater og gerne et kort, der viser hvor på grunden, du har gravet jorden op.  

Klima- og Miljøforvaltningen