Spring til indhold

Befordring til genoptræning efter indlæggelse på sygehus

Som udgangspunkt skal du selv sørge for transport til genoptræning. Har du fået en genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehus, kan du søge om befordring eller befordringsgodtgørelse til genoptræning.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt

Hvem kan få befordringsgodtgørelse?

Du kan få befordringsgodtgørelse til og fra dit genoptræningssted, hvis du opfylder en af følgende betingelser:

  • Du modtager pension eller førtidspension og din udgift til befordring overstiger 48 kr.
  • Du modtager ikke social pension, har mere end 50 km. til dit genoptræningssted, og din udgift til befordring overstiger 113 kr.

Befordringsgodtgørelsen svarer til statens laveste takst.

 

Hvem kan få bevilget befordring med taxa? 

Du kan blive kørt med taxa fra din bopæl til dit genoptræningssted og retur, hvis din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler, egen bil, el-scooter eller lignende.

 

Ansøgningsprocedure

  • Skal du til genoptræning på et af kommunens træningscentre, bliver du henvist til befordring via genoptræningsstedet.
  • Skal du til specialiseret genoptræning på OUH (rehab1 og rehab2) eller Svendborg sygehus (hjertehold), skal du selv kontakte Mobil i Odense pr. telefon for at blive visiteret til befordring.

Sagsbehandlingsfrist

  • Ved genoptræning på et af kommunens træningscentre, får du besked inden for 14 dage.
  • Ved specialiseret genoptræning på OUH får du besked med det samme fra Mobil i Odense, om du kan få befordring.

Praktisk information om befordringen

  • Befordringsgodtgørelse afregnes en gang om måneden. For yderligere information kontakt Mobil i Odense
  • Ved taxakørsel skal du være klar 1 time før mødetid, og kørslen foregår som samkørsel med andre borgere. Afbud skal hurtigst muligt ske til dit genoptræningssted.

Kan du klage over afgørelsen?

Du kan klage over afgørelsen ved Styrelsen for Patientklager

By- og Kulturforvaltningen