Spring til indhold

Stomi- og inkontinenshjælpemidler

Inkontinens kan være svært at tale om. Der kan være forskellige årsager til problemerne, hvorfor det er vigtigt at kontakte egen læge i første omgang. Der findes mange behandlingsmuligheder, det kan være medicinsk- eller kirurgisk behandling eller bækkenbundstræning.

Bleer

Du kan ansøge om inkontinenshjælpemidler, hvis du er varig urin- eller afføringsinkontinent. Du skal være udredt hos egen læge eller sygehuset og alle behandlingsmuligheder skal være udtømt.
Der skal foreligge en lægefaglig vurdering, før der kan søges bleer. Bl.a. skal lægen have vurderet om der er behandlingsmuligheder eller om du evt. skal henvises til yderligere udredning på sygehuset.
Mens du er under udredning, i gang med træning og/eller i behandling, skal du selv købe bleerne.
Bleer kan købes i bl.a. Matas, på apoteket, i større dagligvareforretninger eller på nettet.

 

Katetre

Så længe du er under udredning på sygehuset, skal sygehuset udlevere produkterne til dig.
Når du er afsluttet fra sygehuset, og du stadig har brug for katetre, kan du søge en bevilling ved Odense Kommune.
Sammen med det fast kateter bevilges urinpose, urinposeholder, ventiler og urinposefiksering.
Du skal selv betale for plastre til fiksering af katetret og evt. skyllevæske.
Vær opmærksom på, at det kan være andre produkter vi tilbyder end dem du har fået på sygehuset.

 

Stomi

Du kan søge en bevilling på stomihjælpemidler, hvis du har fået en varig stomi som følge af en operation.
Hvis det er en midlertidig stomi du har, skal du have udleveret produkterne fra sygehuset.
En bevilling på stomiprodukter indebærer poser, plader, tætningsringe eller pasta.
Udover dette kan der søges følgende tillægsprodukter: klæbe fjerner, hudbeskyttelse og kantsikringer.

Hjælpemidlerne bevilges efter princippet bedst egnede og billigste produkt.

   

Læs mere om inkontinens, og hvad du selv kan gøre

 

Hvordan søger du?

For at få en bevilling på ovenstående hjælpemidler, er det en forudsætning, at du har en varig lidelse. Ansøg om bleer, katetre og/eller stomiprodukter ved at bruge selvbetjeningsløsningen "Ansøg om kropsbårne hjælpemidler" som du finder via den grønne boks herunder.

Ældre- og Handicapforvaltningen