Spring til indhold

Typehuset

Typehusene opstod med afsæt i statslånshusene og som en følge af et opsving i byggeriet af enfamiliehuse i 60'erne og 70'erne.

Flere fik råd til at flytte i eget hus, men efterspurgte samtidigt huse, man kunne betale på almindelige lønninger. Typehusene er ikke tegnet specifikt til den enkelte grund, men ud fra kataloger, der indeholder varierende udgaver af typehuse. Typehuse er stadig almindelige at opføre, men typerne og ikke mindst størrelsen på husene har ændret sig over årene. Husene er hurtige og forholdsvist billige at opføre, da materialerne er præfabrikerede og fabriksfremstillede i store mængder - det gælder for eksempel letbetonvægge, vinduer og gitterspær.

 

Typehusene er dominerende i mange boligkvarterer, men ikke i Hunderupkvarteret, der for en stor del var udbygget inden typehusenes gennembrud. Der findes dog typehuse i området.

 

Typehuse har ligesom statslånshusene en beskeden højde i stueplan og har traditionelt saddeltag, senere udgaver af typehuse ses også med valmet tag. Etplanshuse har generelt lav taghældning med udhæng og uden kviste eller vinduer. Facaderne er i blank mur. Vinduerne sidder ofte i bånd med træværk under eller mellem vinduerne. Gavltrekanterne kan stå i blank mur som resten af facaden, men ses også tit beklædt med træ eller plademateriale.
Typehuse kan være udført med udnyttet tagetage under et 45 graders saddeltag.

 

Dekorativt billede

Fint eksempel på et tidligt typehus.

 

Dekorativt billede

Rækkehusene på Poppelvej er fra starten af 1970'erne og fremstår som en lidt forfinet udgave af typehuset. Gavlene uden udhæng er lånt fra statslånshuset eller fra den danske funktionelle villa, men der er tilføjet en detalje med vendte sten i gavlen. Også vinduet, der bryder taget, er en fornyelse.

By- og Kulturforvaltningen