Spring til indhold

Den modernistiske villa

Den modernistiske villa er ikke så udbredt i Hunderup, men der findes enkelte eksemplarer. Modernismen opstod i 1920'erne, men blev for alvor benyttet som stilart i 1950'erne og 1960'erne.

En ny udgave af stilarten ses også i nogle af nutidens villabyggerier. Den modernistiske villa har typisk en indvendigt synlig bærende konstruktion af søjler og dragere, der tit er i limtræ. Stilen udtrykkes udvendigt især af store murflader, store glasflader og flade tage.

 

Bygningerne har ofte udtryk af at være en enkel kasse eller en komposition af lodrette og vandrette flader - vægge, vinduesflader, skorsten og tag - taget er ofte med udhæng. Detaljerne er få og meget enkle, det er de rette linjer og overfladerne, der er vigtige - så som tekstur i murværk, malede murflader, betonmure, glasflader eller beklædning med træ eller natursten. Ofte ses kontraster i farvesætningen - typisk ved for eksempel sorte vinduesrammer og tagudhæng til hvide mure eller ved, at en eller flere flader har en farve, der giver en grafisk effekt på facaden.

 

I modsætning til mange af de øvrige stilarter gør modernismens huse ikke opmærksom på sig selv og forsøger ikke at imponere eller være repræsentative udadtil. Husene vender ofte en ret lukket side mod vejen og gemmer haven og de mere åbne facader bag en mur, der er en del af den samlede arkitektur. Arkitekturen skaber dermed en meget privat bolig, hvor man kan trække sig tilbage. I det arkitektonisk detaljerige Hunderupkvarter står enkeltstående eksemplarer af denne type villaer derfor ofte i kontrast til mere ekspressive naboer. De ses dog nogle steder i klynger, der skaber en egen lokal identitet.

 

Dekorativt billede 

Villaen på Skovgyden er et fint eksempel på periodens arkitektur, og på vejen er villaen passet ind mellem andre lave huse. Murfladerne har tekstur. Det sorte tagudhæng og de farvede partier ved indgangene er typiske. Den anbragte bænk ved indgangen passer ind ved også at tegne en ret linje op mod facaden. Havens frodighed giver en fin kontrast til de mange rette linjer.

 

Dekorativt billede 

Den moderne udgave af den modernistiske villa ses også i området. Den er ofte svær at indpasse i ældre boligområder, da det er meget afhængigt af omgivelserne, men i dette tilfælde går det.

By- og Kulturforvaltningen