Spring til indhold

Resultat af borgerinddragelsen inden lokalplanlægningen

I efteråret 2020 blev der afholdt en række aktiviteter i Hunderupkvarteret for, at forvaltningen og det politiske udvalg kunne blive klogere på, om der skulle arbejdes videre med en bevarende lokalplan for området.

Målet med borgerinddragelsen var at blive klogere på borgerne i Hunderup og hvilke værdier, de knytter til deres kvarter og deres huse samt hvilke holdninger, de har til regulering.

Der blev udsendt spørgeskemaer, afholdt digitale fokusgrupper og digital workshop, opstillet pop-up-stand og interviewet en række borgere og videnspersoner fra kvarteret.

 

 

I nedenstående rapport er der samlet op på borgerinddragelsen, herunder spørgeskemaundersøgelsen.

Rapport fra borgerinddragelsen

 

 

Under de virtuelle workshops, blev der stillet en række spørgsmål eller udsagn, som deltagerne blev opfordret til at svare eller reagere på. Du kan se, hvad deltagerne svarede i opsamlingen nedenfor.

Opsamling fra workshops

By- og Kulturforvaltningen