Spring til indhold

Bevaringsværdige bygninger

I Hunderup er en stor del af bygningerne udpeget som bevaringsværdige i lokalplanen. Du kan se, om din bolig er bevaringsværdig på kortbilagene i planen.

For at værne om kommunens ældre bygninger af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi er alle bygninger, der er opført før 1940 registreret i Kommuneatlas Odense. Bygningerne er registreret ud fra SAVE-metoden, hvor hver enkelt bygning gives en værdi fra 1-9, og hvor 1 repræsenterer den højeste værdi.

 

En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller er omfattet af et nedrivningsforbud i en lokalplan (jf. § 17 i lov om bygningsfredning).

 

I lokalplanen for Hunderup er bygninger, der er registreret i Kommuneatlas Odense med en bevaringsværdi på 1-5, omfattet af et nedrivningsforbud.

 

Hvad er SAVE?

SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment) er en metode til at kortlægge, registrere og vurdere bevaringsværdier i bymiljøer og bygninger.

 

SAVE-vurderingen af bygninger bygger på fem forskellige parametre:

  • Arkitektonisk værdi
  • Kulturhistorisk værdi
  • Miljømæssig værdi
  • Originalitet
  • Tilstand

De fem parametre sammenfattes i én bevaringsværdi. Værdierne angives på en skala fra 1 til 9, hvor 1 er den højeste værdi. Det vil sige, at karaktererne 1-3 regnes for en høj bevaringsværdi, 4-6 for middel bevaringsværdi og 7-9 for lav bevaringsværdi.

 

I Odense Kommune er bygninger, som har fået en bevaringsværdi på 1-4 efter SAVE-metoden, optaget som bevaringsværdige i kommuneplanen.

 

Hvorfor er bygninger med en bevaringsværdi på 5 så også med i lokalplanen som bevaringsværdige?

I lokalplanen for Hunderup er bygninger, der er registreret i Kommuneatlas Odense med en bevaringsværdi på 5 også udpeget som bevaringsværdige og omfattet af et nedrivningsforbud i lokalplanen, selvom bygningerne ikke er udpeget i kommuneplanen.

 

Det skyldes, at en stor del af disse bygninger ligger inden for kommuneplanens udpegning af Hunderupkvarteret som bevaringsværdig sammenhæng. Bygningerne med en bevaringsværdi på 5 udgør desuden cirka to tredjedele af villaerne i Hunderupkvarteret og har derfor stor betydning for kvarterets helhedsindtryk, selvom deres bevaringsværdi ”kun” er middelhøj.

 

Er din bolig bevaringsværdig?

Du kan se, om din bolig er bevaringsværdig på kortbilagene i lokalplanen.

 

Ønsker du at vide hvilken bevaringsværdi, din bolig har, kan du på Odense Kommunes digitale kortside se bygningerne med en bevaringsværdi på 1-4. På kortsiden kan der også findes oplysninger om en lang række andre emner.

 

Vær opmærksom på, at de øvrige bygninger, der er udpeget i lokalplanen som bevaringsværdige, har en bevaringsværdi på 5 og derfor ikke kan ses via linket.

By- og Kulturforvaltningen