Spring til indhold

Spørgsmål og svar om lokalplanforslag for Hunderup

Her kan du få svar på de oftest stillede spørgsmål om lokalplanforslaget for Hunderup.

Mit hus ligner ikke de eksempler, der er vist under den stilart, som huset er tilknyttet ifølge kortbilag 3. Kunne det ikke lige så godt være en af de andre stilarter?

Flere af stilarterne dækker huse, der er meget forskellige, så det er muligt, at dit hus ikke helt ligner eksemplerne. For eksempel kan historicistiske huse være meget forskellige, da denne stilart låner elementer fra andre. Der er også huse, der ligger på grænsen mellem to forskellige stilarter, hvor det kan være svært at bestemme dem præcist. Endelig kan huse være ombygget så meget gennem årene, at det kan være vanskeligt at genkende stilarten. I disse tilfælde har kommunen søgt at finde originaltegninger til huset og stilbestemt det ud fra disse.

 

 

Hvorfor skal kommunen bestemme, hvad jeg må og ikke må på min egen ejendom?

Politikerne i By- og Kulturudvalget har besluttet, at Hunderups herlighedsværdier skal beskyttes. Det kan lokalplanen være med til at sikre. En lokalplan for området skal samtidigt ses som en sikkerhed for alle husejere i området, da det bliver tydeligt, hvad man selv og ens naboer må og ikke må.

 

 

Hvordan undgår man, at Hunderup bliver et museumskvarter, hvor ting står og forfalder, og hvor jeg ikke kan få solgt mit hus igen på grund af de kommende regler?

Lokalplanen hindrer ikke, at man kan ændre ved huset, eksempelvis sætte nye vinduer i. Lokalplanen sikrer dog, at det sker på en måde, så ændringerne er tilpasset det enkelte hus' stil. Lokalplanens intention er at bevare områdets kvaliteter ved blandt andet at fastholde områdets bevaringsværdige karakter. Realdania har lavet en undersøgelse af bevaringsværdi og salgspriser. Her fremgår det, at salgsprisen for både bevaringsværdige bygninger og for boliger i områder med mange bevaringsværdige bygninger er højere end gennemsnittet.

 

 

Jeg har ikke tid til at passe både for- og baghave. Jeg vil derfor hellere have fliser i forhaven, så jeg kan have plads til begge vores biler. Hvorfor må jeg ikke selv bestemme, hvor meget parkeringsareal, jeg vil have foran mit hus?

Lokalplanen giver lov til en del belagt areal i forhaven, men det grønne udtryk er generelt vigtigt i kvarteret. Der er ikke specifikke krav til typer af beplantning.

 

 

Nogle af mine naboer har ændret på husene i strid med lokalplanens bestemmelser, og forhaverne lever heller ikke op til lokalplanens krav om beplantning. Kan de pålægges at ændre på dette?

En lokalplan gælder kun fremadrettet. Når der fremadrettet foretages ændringer, skal disse leve op til bestemmelserne.

 

 

Vil kommunen holde øje med, at alle fremtidige byggerier eller renoveringer overholder lokalplanen?

I byggesagsbehandlingen af sager vil der blive stillet krav til at lokalplanen overholdes. Kommunen vil ligeledes reagere på klager i området, men laver generelt ikke opsøgende arbejde.

 

 

Der er alt for megen trafik på min vej, og der bliver parkeret mange biler, der ikke hører til i kvarteret. Hvorfor indeholder lokalplanen ikke bestemmelser om hastighedsdæmpninger og parkering på vejene?

Trafik og parkering reguleres i nogle lokalplaner – primært ved områder med nyt byggeri. I dette tilfælde har kommunen vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at binde forhold om trafik og parkering i lokalplanen. Emnet reguleres af anden lovgivning, og det kan være en fordel, at der løbende kan ændres på forholdene på vejene, hvis der opstår nye behov.

By- og Kulturforvaltningen