Lokalplaner, byplanvedtægter og lokalplanforslag

Find lokalplaner, byplanvedtægter og lokalplanforslag, der gælder for din adresse eller dit område.

Lokalplaner og byplanvedtægter

Lokalplanoversigt (hvis du kender området)KortInfo (søg lokalplaner via kort)

 

Lokalplanforslag til offentlig høring

Offentlig høring giver alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen. I forbindelse med planens endelige vedtagelse bliver offentlighedens synspunkter behandlet i byrådet. Høringsperioden er mindst 8 uger.

 

Du kan finde de elektroniske lokalplanforslag på:

Høringsportalen

 

Har du brug for at se lokalplanforslag i fysisk form, kan du besøge Historiens Hus, Klosterbakken 2.


Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om lokalplaner og byplanvedtægter, kan du læse "Hvad er lokalplaner og byplanvedtægter?".


Opdateret 21-01-2019

By- og Kulturforvaltningen