Spring til indhold

Lokalplaner, byplanvedtægter og lokalplanforslag

Find lokalplaner, byplanvedtægter og lokalplanforslag, der gælder for din adresse eller dit område.

Lokalplaner og byplanvedtægter

Søg lokalplan for dit område

 

Lokalplanforslag til offentlig høring

Offentlig høring giver alle mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til aktuelle planforslag. På den måde sikrer vi, at offentlighedens synspunkter og ideer inddrages i planlægningsprocessen. I forbindelse med planens endelige vedtagelse bliver offentlighedens synspunkter behandlet i byrådet. Høringsperioden er mindst 8 uger.

 

Du kan finde lokalplanforslag, der er i høring på:

Høringsportalen

 

Har du brug for at se lokalplanforslag i fysisk form, kan du besøge Historiens Hus, Klosterbakken 2.


Vil du vide mere?

Ønsker du at vide mere om lokalplaner og byplanvedtægter


By- og Kulturforvaltningen