Spring til indhold

Arrangementer i høringsperioden for lokalplanforslag for Hunderup

I høringsperioden har Odense Kommune afholdt en række arrangementer:
Digitalt informationsmøde og fire digitale spørgetimer.

Digitalt informationsmøde den 18. januar 2022 kl. 19.00-20.30

Tirsdag den 18. januar blev der afholdt digitalt informationsmøde om lokalplanforslaget for Hunderup. På mødet blev forslaget præsenteret, og der blev svaret på spørgsmål til indholdet.

 

Nedenfor kan du se præsentationerne fra mødet:

 

 

Læs spørgsmål og svar fra mødet

 

Program for mødet

18.45 – 19.00: Tjek-in
19.00 – 19.05: Velkomst ved byplanchef Jeanette Olsen, Odense Kommune
19.05 – 19.10: Præsentation af Odense Kommunes medarbejdere på mødet
19.10 – 19.30: Hunderup – historisk set ved stadsarkivar Johnny Wøllekær, Odense Kommune
19.30 – 20.00: Præsentation af lokalplanforslaget ved byplanlæggere Marianne Tonim Nielsen og Nicolai Berg Andersen, Odense Kommune
20.00 – 20.25: Svar på spørgsmål fra chatten
20.25 – 20.30: Tak for i dag

Digitale spørgetimer afløser Åbent Hus-arrangementer 

Odense Kommune havde planlagt 4 Åbent Hus arrangementer om lokalplanforslaget. Covid-19 situationen gjorde os dog nødsaget til at sadle om og afholde arrangementerne digitalt i stedet.

 

Odense Kommune afholdt derfor 4 digitale spørgetimer i sidste del af høringsperioden. Her kunne interesserede få svar på spørgsmål om lokalplanen generelt, det historiske, trafik og parkering samt det grønne. Der er ikke skrevet referat fra møderne, da møderne havde en uformel karakter, og spørgsmålene blev besvaret mundtligt på møderne.

By- og Kulturforvaltningen