Spring til indhold

Statslånshuset

Statslånshusene er små huse fra perioden 1938-1958.

I denne periode var det muligt at få et statslån til et hus, der opfyldte bestemte krav til størrelse og pris. Husene er derfor fra opførelsen små, men de er i nogle tilfælde senere blevet bygget til eller om. De strenge krav til størrelse medførte nytænkning af udformningen, og der blev i 1940 gennemført en arkitektkonkurrence for statslånshuse, hvor der indkom 127 forslag. Statslånshusene blev derfor en forløber for typehusene, hvor man arbejdede med at standardisere materialerne.

 

Husene er generelt lave med lav tagkonstruktion. Indvendigt følger loftet ofte taghældningen, hvilket giver en større rummelighed inde i huset. Husene er tit opført med kælder, der giver plads til opbevaring. Materialerne er som regel murværk og tegl, men også gasbeton, træ og tage med eternit er almindelige. Husenes udtryk er enkelt og nøgternt og som regel velproportioneret. Der ses tit et lille tagudhæng over facaderne, men sjældent i gavlene.

 

Dekorativt billede 

Huset, der er vist ovenfor, kan være et statslånshus og er typisk for perioden.

By- og Kulturforvaltningen