Spring til indhold

Den danske funktionelle villa

Den danske funktionelle villa opstod i 30'erne.

Da den ligesom funkisstilen udspringer af den internationale funktionalisme, benytter den ofte nogle af de samme elementer som funkisstilen - som for eksempel hjørnevinduer. Samtidigt følger stilen den danske tradition med saddeltage i tegl. I forhold til de mere dekorerede stilarter søgte den funktionelle villa at forenkle og forfine detaljerne som selve murværkets mønster eller overfladers stoflighed. Den indvendige grundplan er tilrettelagt funktionelt, og facaderne er tilpasset indretningen, så vinduer kan have forskellige størrelser og placeringer, men der søges også en kompositorisk helhed og ro i facaderne. Vinduer er ofte todelte med lodret opdeling og i træ- eller jernrammer tit med sålbænke i metal med et lille fremspring. Altaner er ofte udført med muret brystning eller alternativt med jerngelænder.

 

Tagene kan være med lav eller stejl hældning, men der er som regel gjort meget ud af tagfoden. Gavlene står tit uden udhæng, mens længefacaderne afsluttes med forskellige former for gesimser eller meget typisk for mange af Hunderups funktionelle villaer med et større udhæng med en vandret pudset underside.

 

Dekorativt billede

Dekorativt billede

Forskellige gode eksempler på den danske funktionelle villa i Hunderupkvarteret.

 

Dekorativt billede 

Flere veje i Hunderup er præget af denne særlige udgave af den danske funktionelle villa. Især i sammenhæng som her på Rughavevej kommer villaernes udtryk og små variationer til sin ret.

 

Dekorativt billede 

Flere fine eksempler på denne type af den danske funktionelle villa, der er så udbredt i især den sydlige del af Hunderup. Stilarten låner ofte udtryk fra samtidige stilarter som funkis.

 

Dekorativt billede 

Denne udgave af den danske funktionelle villa findes også i blank mur og som etageejendom.

By- og Kulturforvaltningen