Spring til indhold

Patriciervillaen

Patriciervillaen er en type af villa, som blev bygget i perioden fra cirka 1860 til 1930.

Villaen blev ofte bygget med det formål at virke storslået og imponerende og på den måde signalere ejerens betydning og status i samfundet. Villaerne blev bygget på et tidspunkt, hvor der var mange stilretninger i gang. Byggeriet i perioden hentede deres udtryk i historiske stilarter i det, der med en fælles betegnelse kaldes for historicismen. Her blev historiske elementer fra tidligere tiders arkitektur genbrugt som eksempelvis den gotiske stil, renæssancen, barokken og klassicismen.
Patriciervillaernes udtryk er ofte hentet i den klassicistiske og barokke arkitektur.

 

Bygningerne består af enkle, geometriske volumener, der er symmetriske om en centerakse. Ofte er bygningerne udført med pompøse indgangspartier. Bygningen skal opfattes som en helhed, som de enkelte bygningsdele og udsmykninger indordner sig under. På samme måde er vinduerne ofte symmetrisk placerede, hvilket er med til at understrege stringensen og ordenen i husets udtryk. Karakteristisk for villaen er også, at dens midterparti ofte er trukket frem fra facaden, hvor indgangspartiet oftest findes for at understrege symmetrien og bygningens hierarki. Mansardtaget er ligeledes et træk, der findes ved flere patriciervillaer.

 

Uanset om bygningen henter sit udtryk fra klassicismen eller barokken, er symmetrien dominerende. De barokt inspirerede villaer følger dog ikke nødvendigvis samme stringens, som tilfældet er ved de klassicistiske. Således kan den barokt inspirerede villas facader ofte være mere plastiske og voluminøse i deres dekorationer og facadebearbejdning. Dekorationer og ornamenter er ofte i form af guirlander, frugtklaser eller antikke krukker og lignende.

 

Bygningerne er udført med murede og ofte pudsede facader. Indgangsdøren og indgangspartiet er ofte et markant element i facaden og ses ofte i sammenhæng med en monumental indgangstrappe. Vinduerne er typisk sprossede og udført med kitfalse. Taget er dækket med teglsten, ofte sortglaserede, eller naturskifer. Ved tagkviste er tag og flunker udført i zink. Ved mansardtage har kvistene ofte et buet tag, ellers er kvistene udført med en flad gavltrekant.

 

Dekorativt billede

Dekorativt billede

To smukke eksempler på patriciervillaer i hver sin størrelse, men begge med symmetri og pompøst indgangsparti.

By- og Kulturforvaltningen