Spring til indhold

Den historicistiske villa

Den historicistiske villa henter sit udtryk fra historicismen, der var i perioden fra omkring midten af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet.

Hvor bygninger tidligere blev bygget efter én stil, som gjaldt i den periode, var historicismen kendetegnet ved, at man ”lånte” fra de historiske stilarter som eksempelvis hollandsk, italiensk og fransk renæssance, engelsk gotik, barok, romantik med videre. Det enkelte hus kan derfor sagtens have elementer fra flere stilarter. Husene er ofte rige på detaljer og rigt varieret i deres udtryk mere, end de er en historisk korrekt gengivelse af et hus fra en tidligere periode.

 

I den historicistiske villa er der typisk gjort brug af tidligere perioders stiltræk og udtryk. Det kan eksempelvis være ved sammensætning af flere forskellige bygningskroppe med hvert sit udtryk, som eksempelvis et lille tårn med lavt pyramidetag sat på den primære villa med tilsvarende tagform og på den igen en lavere bygning med saddeltag. På den måde opstod et komplekst udtryk med knopskydninger, der trak på forskellige historiske referencer. Meget normalt er det også at se mere enkle murede villaer i 1½ etage med saddeltag, som man tilførte historiske referencer. Det kan eksempelvis være profilerede indramninger af vinduer og døre, gesimsbånd, udskåret træværk ved tagudhæng, facadeornamentik, karnapper og mønstermurværk.

 

Den historicistiske villas facade kan stå pudset eller i blankt murværk. De pudsede mure er kalkede eller behandlet med en indfarvet mørtel. Murværket er ofte opført af glatte maskinsten, som var et nyt produkt på det tidspunkt, hvor huset blev opført. Meget ofte er fugerne en bevidst del af facadens udtryk for eksempel som skrabefuge eller tilbagetrukne fuger eller specielt formede med en fugeske.

 

Vinduerne er sprosseopdelt. Sidst i 1800-tallet vandt de lidt større rudefelter indpas. Farvesætning af trævinduerne er afstemt med facaden, som eksempelvis farven på tagudhænget eller de kulørte teglsten i facaden.

 

Tagbeklædningen er teglsten eller naturskifer.

 

Dekorativt billede

Historicistiske villaer har mange udtryk. Fabrikant Brandts villa på Hunderupvej, som blandt andet dyrker tårnmotivet, er blandt de største villaer indenfor stilarten i Hunderupkvarteret.

 

Dekorativt billede 

En anden stor historicistisk villa på Langelinie. Her bruges både buer, trekanter og rektangler omkring vinduerne, men det går op i en helhed.

 

Dekorativt billede 

Et fint eksempel på en mere afdæmpet form for historicisme. Udsmykningen ses særligt i soklen og i træværket i gavltrekanten.

By- og Kulturforvaltningen