Spring til indhold

Murermestervillaen fra 50’erne

Murermestervillaen fra 1950'erne er en muret villa i 1½ plan med rødt saddeltag.

Både ydermure og indvendige vægge er muret op i tegl. Villaerne er typisk enkle og funktionelle i formsproget med enkelte detaljer. Nogle villaer har fremtrukne vinduespartier i opholdsrummet eller tilbagetrukne og brede indgangspartier. Der kan være overdækning ved hoveddøren eller skodder omkring vinduerne. Vinduer er placeret med hensyn til lysindtag og udsigt, derfor er facaderne og især i længefacaderne ofte tegnet frit uden det hensyn til symmetri, der kendetegner ældre murermestervillaer (se stilblade for murermestervillaen fra 1920'erne og 30'erne). Vinduerne er generelt hvidmalede med store ruder, men der kan være særlige vinduer med opdeling i dagligstuen eller vinduer med blyindfattede ruder. Der kan også være små trækruder i vinduesfeltet. Villaerne er sædvanligvis bygget med kælder og hævet stueplan. Udvendige trapper er støbt i beton og har typisk spinkle hvidmalede håndlister og gelændere.

 

Tagene er næsten uden undtagelse dækket af røde vingetegl, og der er synlige spær under tagudhængene.

 

Dekorativt billede

Villaen på Smedevænget er et flot eksempel på en murermestervilla fra starten af 1950'erne. Villaen har mange af de ovenfornævnte elementer.

 

Dekorativt billede

Et fint eksempel på en villa fra 50'erne i gule sten.

 

Dekorativt billede

Eksempel på en fin villa fra perioden lavet i særlige mursten med "knaster".

By- og Kulturforvaltningen